Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu (I.)   (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

     Prilog 2. to target="_blank">(preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Šibensko-kninske županije za 2018. godinu   (preuzmi PDF)

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju:

    a)  Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na  području Šibensko-kninske županije za 2019. godinu i   (preuzmi PDF)

    b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije u 2020. godini s financijskim učincima  za razdoblje od 2020. do 2022. godine   (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog  zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2019. godini   (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2020. godini   (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2019. godinu Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća župana Šibensko-kninske županije o aktiviranim jamstvima u 2019. godini   (preuzmi PDF)

 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca  2019. godine   (preuzmi PDF)

 

10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

    a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2020. godini i   (preuzmi PDF)

    b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2020.   (preuzmi PDF)

 

11. Prijedlog plana rashoda za nabavu  proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

12. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta  Glazbene škole Ivana Lukačića   (preuzmi PDF)

 

13. Prijedlog zaključka  o prihvaćanju Plana djelovanja Šibensko-kninske županije u području prirodnih nepogoda za  2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o podizanju kratkoročnog kredita   (preuzmi PDF)

 

15. Prijedlog odluke o  minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima  za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe na  području Šibensko-kninske županije i raspodjeli sredstava u 2020. godini   (preuzmi PDF)

 

16. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

17. Prijedlog odluke o kriterijima,  mjerilima , načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u 2020. godini   (preuzmi PDF)

 

18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Šibenik na odluku Upravnog vijeća o zakupu poslovnog prostora   (preuzmi PDF)

 

19. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom  dobra u svrhu:

    a)  gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Dragišina, otok Žut, Općina Murter-Kornati,   (preuzmi PDF)

    b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Zmorašnji Medoš Otok Kaprije i   (preuzmi PDF)

    c) korištenja luke posebne namjene- sportska luka u Kapriju   (preuzmi PDF)

 

20. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja:

    a) sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Primošten na dijele nekretnine k.č.br. 4385/11 K.O. Primošten i dijelu mora i   (preuzmi PDF)

    b) kanalizacijskog sustava Vodice-Tribunj-Srima, Crpna stanica Srima 1 na području Grada Vodica   (preuzmi PDF)

 

21. Prijedlog  odluke o izmjeni odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju –na dijelu plaže „Lovišća“ u Jezerima, društvu DSR ADRIA SPORT iz Zagreba   (preuzmi PDF)

 

22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na raskid  Ugovora o potkoncesiji na pomorskom dobru – na dijelu čest.zgr. 931 k.o. Pirovac:

    a) Jadranskoj banci  d.d. Šibenik i   (preuzmi PDF)

    b) Rosana i Antonio d.o.o., Zagreb   (preuzmi PDF)

 

23. Prijedlog odluke o izmjeni i dopune Odluke o davanju koncesije  na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg objekta (opskrbno-poslovni) centar označen kao čest.zgr.931 K.O. Pirovac, Općina Pirovac   (preuzmi PDF)

 

24. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije  na pomorskom dobru u potkoncesiju na dijelu čest.zgr. 931 K.O. Pirovac:

    a) Zagrebačka banka  d.d, Zagreb,   (preuzmi PDF)

    b) Erste&Steiermarkischebank d.d.,Rijeka,   (preuzmi PDF)

    c)  EFT  - Usluge d.o.o., Zagreb,   (preuzmi PDF)

    d)  HPB d.d.  Zagreb,   (preuzmi PDF)

    e)  Antonio Klarić, vl. obrta Fast food Navigator,   (preuzmi PDF)

    f) Mate Urem Gal, vl. obrta Salon za masažu MATEA, Pirovac,   (preuzmi PDF)

    g)  Sanja Trošić, vl. Frizerskog salona SANJA, Pirovac,   (preuzmi PDF)

    h)  Ivan Sinčić, vl. obrta RIŠPETA, Pirovac i   (preuzmi PDF)

    i)  DROGERIE BELA d.o.o. Zagreb   (preuzmi PDF)

 

25. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti  manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama u luci posebne namjene – luci nautičkog turizma u Betini   (preuzmi PDF)

 

26. Prijedlog Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja   (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 16. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu  (preuzmi ZIP)

 

Zapisnik o radu 15. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije