Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (II.)

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun financije

 

2. Prijedlog odluke o produljenju trajanja provedbe Razvoje strategije Šibensko-kninske županije

Izvjestitelji:Goran Pauk, župan i Mira Lepur, ravnateljica RRA

 

3. Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu s prijedlogom Financijskog plana ŽUC-a za 2016.godinu i, projekcija za 2017. i 2018. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun financije

 

4. Prijedlog  Odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun financije

 

5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

    a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2015. godini

    b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2015. godini

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

6. Prijedlog izmjena  Plana (I.) rashoda  za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna  laganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

7. Prijedlog Programa javnih potreba:

    a)  u kulturi Šibensko-kninske županije za 2016. godinu

    b) u sportu Šibensko-kninske županije za 2016. godinu

    c) udruga građana Šibensko-kninske županije za 2016. godinu i

    d) u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2016 godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola:   

a) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog Drniš

b) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, Knin,

c) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Knin

d) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Kistanje, Kistanje,

e) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Jakova Gotovca, Unešić,

f) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Čista Velika, Čista Velika,

g) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Skradin, Skradin.

h) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Murterski škoji, Murter,

i) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Pirovac, Pirovac,    

j) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno,

k) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vodice, Vodice,

l) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Primošten, Primošten,

m) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Rogoznica, Rogoznica i

n) Izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Krste Odaka, Drniš

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola:    

a) Statut Medicinske škole Šibenik, Šibenik,

b) Statut Ekonomske škole Šibenik, Šibenik,

c) Statut Prometno-tehničke škole Šibenik, Šibenik,

d) Statut Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, Knin

e) Izmjene i dopune Statuta Gimnazije Antuna Vrančića, Šibenik,

f) Izmjene i dopune Statuta Tehničke škole, Šibenik,

g) Izmjene i dopune Statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik,

h) Izmjene i dopune Statuta Srednje strukovne škole Šibenik, Šibenik,

i)  Izmjene i dopune Statuta Turističko-ugostiteljske škole, Šibenik,

j) Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš,

k) Izmjene i dopune Statuta Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik,

l) Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Lovre Montija, Knin

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

10. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja:

    a) decentraliziranih funkcija u domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspored sredstava za prvo tromjesečje 2016. godine

    b) materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i  troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za prvo tromjesečje  2016. godine

    c) decentraliziranih funkcija u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u prvom tromjesečju 2016. godine

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

11. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih  ustanova na području Šibensko-kninske županije u prvom tromjesečju 2016. godine

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ljekarne Drniš (pročišćeni tekst)

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama:

    a) u luci posebne namjene-luci nautičkog turizma u Betini

    b) u luci posebne namjene-brodogradilište u Betini

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

14.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma-sidrište u uvali Pinizel na otoku Žuru

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

15. Prijedlog odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu

Izvjestitelj:Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

 

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013