Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Izvješće Mandatne komisije   (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu (II.) s prijedlogom izmjena Financijskog plana ŽUC-a za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke  o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

4.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja župana šibensko-kninske županije o korištenju proračunske zalihe za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

                                                                                                                                                                                    

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine   (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu   (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog odluke  o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog izmjene programa  (I.)  javnih potreba za područja zdravstva, socijalne skrbi, veteranske  udruge i udruge sudionika i stradalnika Domovinskog rata na  području Šibensko-kninske županije za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih i ustanova Šibensko-kninske županije za 2019. godinu   (preuzmi PDF)

    a) Opće bolnice Šibensko-kninske županije, Šibenik,   (preuzmi PDF)

    b) Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin,   (preuzmi PDF)

    c) Doma zdravlja Šibenik,   (preuzmi PDF)

    d) Doma zdravlja Drniš,   (preuzmi PDF)

    e) Doma zdravlja Knin,   (preuzmi PDF)

    f) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,   (preuzmi PDF)

    g) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije,   (preuzmi PDF)

    h) Ljekarne Šibenik i   (preuzmi PDF)

    i)  Ljekarne Drniš   (preuzmi PDF)

 

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju ustanova socijalne skrbi domova za starije i nemoćne osobe za 2019. godinu   (preuzmi PDF)

    a) Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ Šibenik i   (preuzmi PDF)

    b) Doma za starije i nemoćne osobe Knin   (preuzmi PDF)

 

11. Prijedlog izmjena Programa (I) javnih potreba:

    a) u kulturi Šibensko-kninske županije za 2020. godini   (preuzmi PDF)

    b) u sportu Šibensko-kninske županije za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

                              

12. Prijedlog izmjena i dopuna Programa (I.) javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

13. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statute osnovnih škola:   (preuzmi PDF)

    a) Izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole Rogoznica, Rogoznica,   (preuzmi PDF)

    b) Izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole Murterski škoji, Murter,   (preuzmi PDF)

    c) Izmjenu i dopunu Statuta Osnove škole Primošten, Primošten,   (preuzmi PDF)

    d) Izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole Jakova Gotovca, Unešić,   (preuzmi PDF)

    e) Izmjenu i dopunu Statuta Osnove škole dr. Franje Tuđmana, Knin,   (preuzmi PDF)

    f) Izmjenu i dopunu Statuta Osnovne škole Pirovac, Pirovac,   (preuzmi PDF)

    g) Statut Osnovne škole Vodice.   (preuzmi PDF)

 

14. Prijedlog izmjena Programa  (I.) javnih potreba iz područja zaštite okoliša i prirode Šibensko-kninske  županije za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju „Izvješća o stanju zaštite od požara na području  Šibensko-kninske županije u 2019. godini“   (preuzmi PDF)

 

16. Prijedlog zaključka o prihvaćanju „Izvješća o Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. godinu“   (preuzmi PDF)

 

17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju „Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2020. godinu“   (preuzmi PDF)

 

18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju „Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije i objedinjeno izvješće jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu“   (preuzmi PDF)

 

19. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru   (preuzmi PDF)

 

20. Prijedlog zaključka o produljenju razdoblja trajanja provedbe Razvojne strategije  Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

21. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove  Centar kompetencija AluTech – ustanova za istraživanje i širenje znanja   (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 17. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu   (preuzmi ZIP)

 

Zapisnik o radu 16. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije