18. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 15.6.2012.

Predloženi DNEVNI RED

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2012. godinu (I.)
Izvjestitelj:Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije
  2. Konačni prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije
Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove
Damir Lučev, ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje
 
3. Prijedlog zaključka o potpisivanju Aneksa Ugovora o prijenosu Ugovora o koncesiji
Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo
   
4. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:
a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2012. godini
b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2012. godini
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
   
5. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja:
a) osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2012. godinu
b) srednjih škola Šibensko-kninske županije za 2012. godinu
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
   
6. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2012. godinu
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
 
7. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Školskog odbora Gimnazije Antuna Vrančića, Šibenik
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
Ante Kulušić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za stjecanje i raspolaganje imovinom
Osnovnoj školi Domovinske zahvalnosti, Knin
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
 
9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta
Osnovne škole Pirovac, Pirovac
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
 
10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i
dopuna Statuta Srednje škole Lovre Montija, Knin
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
 
11. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija:
a) u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u 2012. godini
b) u domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspored sredstava za 2012. godinu
c) u centrima za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2012. godinu
Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
     
12. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije za 2012.godinu
Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
 
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin
Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
 
14. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana u Upravno vijeće Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin
Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
Ante Kulušić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

15. Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Šibensko-kninske županije
Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
Ante Kulušić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

16. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene-športske luke Porat u Primoštenu
Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj
 
17. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š 27 i Š 28)
Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj
 
18. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred hotela Olympia u Vodicama
Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj
 
19. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Nozdra Mala na otoku Kaprije
Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj
 
20. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Mala Stupica na otoku Žirju, sidrište u uvali Medoš na otoku Kapriju, sidrište u prolazu između otoka Krbela Mala i Krbela Vela
Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj