Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu (III.)   (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine   (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.. godine   (preuzmi PDF)

 

4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetnog doma“ Šibenik   (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin   (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na  Izmjene i dopune Statuta osnovnih škola:   (preuzmi PDF)

    a) Osnovne škole Čista Velika,   (preuzmi PDF)

    b) Osnovne škole Domovinske zahvalnosti Knin,   (preuzmi PDF)

    c) Osnove škole Kistanje,   (preuzmi PDF)

    d) Osnovne škole Skradin i   (preuzmi PDF)

    e) Osnove škole Vjekoslava Kaleba Tisno   (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Medicinske škole Šibenik   (preuzmi PDF)

 

9. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom u svrhu:

    a) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Dragišina, otok Žut, Općina Murer-Kornati   (preuzmi PDF)

    b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Zmorašnji Medoš, otok Kaprije i   (preuzmi PDF)

    c) korištenja luke posebne namjene – sportske luke u Kapriju   (preuzmi PDF)

 

10. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja SKI-LIFTa s pratećim objektima na dijelu k.č.br. 5456 k.o. Donje polje, Brodarica   (preuzmi PDF)

 

11. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja purifikacijskog centra za školjke na kat.čest.br. 4503/5 k.o. Šibenik u Šibeniku, Uvala Sv. Petar   (preuzmi PDF)

 

12. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu:

    a) korištenja luke posebne namjene  - sportske luke u Kapriju,   (preuzmi PDF)

    b) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Kosirina, otok Murter i   (preuzmi PDF)

    c) gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta istočno od uvale Golubovac, otok Žut   (preuzmi PDF)

 

13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos imovine   (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 18. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu   (preuzmi ZIP)

 

 

Zapisnik o radu 17. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije