19. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 1.8.2012.

PredloženiDNEVNI RED

1. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije (IV.)
Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Damir Lučev, ravnatelj Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje ŠKŽ
 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Šibensko-kninske županije za 2011. godinu
Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,znanost, kulturu i šport

6. Prijedlog rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru – plaže na području Šibensko-kninske županije
Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

7. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i dva člana u Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije
Izvjestitelj; Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
(Prijedlog kandidata utvrdit će Odbor za izbor i imenovanja)

8. Prijedlog zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe „Cvjetnog doma“ Šibenik
Izvjestitelj; Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

9. Prijedlog zaključka o davanju prethodnog mišljenja na Prijedlog Mreže javne zdravstvene službe
Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
(Pisani materijali će se dostaviti naknadno)

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Šibensko-kninske županije za 2012.godinu
Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo