Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. godinu (II.)

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i   financije

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine 

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i   financije

 

4. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1.srpnja a do 31. prosinca 2015. godine

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan 

 

5. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju Izvješća župana Šibensko-kninske županije o aktiviranim jamstvima u 2015. godini

Izvjestitelj: Marlena Foligl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo 

 

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. Godinu Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Ante Parat, ravnatelj ŽUC-a

 

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu zdravstvenih ustanova za 2015. godinu

    a) Doma zdravlja Šibenik,

    b) Doma zdravlja Knin,

    c) Doma zdravlja Drniš,

    d) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije,

    e) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,

    f) Ljekarne Šibenik i

    g) Ljekarne Drniš.

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ravnatelji ustanova

                                

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova socijalne skrbi domova za starije i nemoćne osobe za 2015. godinu

    a) „Cvjetnog doma“ Šibenik i

    b  Doma za starije i nemoćne osobe Knin

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ravnatelji ustanova

 

9.  Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja:

    a) decentraliziranih funkcija u domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspored sredstava za 2016. godinu

    b) materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i  troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2016. godinu

    c)  decentraliziranih funkcija u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije za 2016. godinu

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ravnatelji ustanova

 

10. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije za 2016. godinu

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ravnatelji ustanova

 

11. Prijedlog odluke o dodjeli nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2016. godini

Izvjestitelj: Nediljko Dujić, predsjednik odbora za nagrade i priznanja

 

12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Pročišćeni tekst Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

14. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja kabela 20 kV za TS MARTINSKA (kopnena i podmorska dionica)

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša

    a) u zoni ušća rijeke Krke  (za  polje Š17 i Š18),

    b) u zoni ušća rijeke Krke  (za  polje Š29 i Š30) i

    c) u zoni ušća rijeke Krke  (za  polje Š33 i Š34)

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

16. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene, luku nautičkog turizma

    a) sidrište u uvali Mirin, od uvale Kutlača do uvale Pišljivice u Grebaštici, Grad Šibenik

    b) sidrište Obinuš Mali, otok Mimonajk ispred  čest.zem. 6117/11 K.O. Tisno na području Općine Tisno

    c) sidrište u uvali Nozdra Velika, na otoku Kaprije, Grad Šibenik

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

17. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uzgajališta školjkaša

    a) u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š1 i Š2) na području Grada Šibenika

    b) u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š36 i Š37) na području Grada Šibenika

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

18. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred hotela Spongiola na Krapnju („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije „ br 3/09)

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

19. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije  na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja privezišta na otoku Krapnju na  području Grada Šibenika

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

20. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije  na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže u uvali Gračina na k.č. 10044 u k.o. Tisno, Općina Tisno

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Šibensko-kninske županije za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, Knin

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

           

24. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Turističko-ugostiteljske škole Šibenik, Šibenik

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

26. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

    a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2016. godini

    b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2016. godini

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

27. Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja:

    a) osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2016. godinu

    b) srednjih škola Šibensko-kninske županije za 2016. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

28. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Razvojne agencije Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Mira Lepur, ravnateljica RRA

 

29. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Ante Alfirev tajnik

 

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013