Predloženi

DNEVNI RED

 

Uputa za održavanje 19. sjednice   (preuzmi PDF)

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021 i 2022. godinu (IV.) s prijedlogom izmjena Financijskog plana ŽUC-a za 2020. godinu i  projekcije Financijskog plana za 2021. i 2022. godinu   (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog  odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana djelovanja Šibensko-kninske županije u području prirodnih nepogoda  za 2021. godinu   (preuzmi PDF)

 

4.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog  odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

    a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2020. godini   (preuzmi PDF)

    srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2020. godini   

 

6. Prijedlog izmjena   Plana  (I.)  rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2020. godinu   (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Lučke uprave Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma – sidrište Velika Stupica, otok Žirje   (preuzmi PDF)

 

9. Prijedlog oduke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije na pomorskom  dobru u potkoncesiju   (preuzmi PDF)

 

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja ribe u uvali Movar za ribogojilišno polje 1   (preuzmi PDF)

 

11. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Remetić, otok Kaprije   (preuzmi PDF)

 

12. Prijedlog odluke  o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu  koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma:

    a) sidrišta u uvali Zmorašnji Medoš, otok Kaprije   (preuzmi PDF)

    b) sidrišta u uvali Dragišina, otok Žut, Općina Murter-Kornati   (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 19. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu   (preuzmi ZIP)

 

 

 

Zapisnik o radu 18. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije