Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu (preuzmi PDF)

2. Izvještaj  Župana o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2023. godine iz Proračuna Šibensko-kninske županije za 2023. godinu (preuzmi PDF)

3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističko-ugostiteljske škole Šibenik (preuzmi PDF)

4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pročišćeni tekst Statuta Turističko-ugostiteljske škole Šibenik (preuzmi PDF)

5. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine  (preuzmi PDF)

6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Šibensko-kninske županije za zaključivanje ugovora za nabavu 2023. godine (preuzmi PDF)

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Šibenik kojom se Luki Žulju,  dr. med., daje u zakup poslovni prostor u Vodicama, Pave Roce 4(preuzmi PDF)

8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije(preuzmi PDF)

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na proširenje djelatnosti Doma zdravlja Drniš (preuzmi PDF)

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Drniš (preuzmi PDF)

11. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Zdravstvene ustanove Ljekarna Šibenik (preuzmi PDF)

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Ljekarna Šibenik o prodaji nekretnine (preuzmi PDF)

13. Prijedlog Odluke o pripajanju domova zdravlja u Drniša i Kninu Domu zdravlja Šibenik i promjeni  naziva Doma zdravlja Šibenik(preuzmi PDF)

14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u  svrhu gospodarskog korištenje plaže u uvali Gračina na k.č. 1004 u k.o. Tisno,  Općina Tisno (preuzmi PDF)

15. Prijedlog Odluke o  davanju suglasnosti za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega drugim pravnim i fizičkim osobama u luci posebne namjene - luci nautičkog turizma u Betini (preuzmi PDF)

16. Prijedlog Odluke o davanju koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma - sidrište u akvatoriju uvale „Mrtovac“, otok Kaprije (preuzmi PDF)

17. Prijedlog Odluke o davanju koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene - luku nautičkog   turizma - sidrište u akvatoriju uvale „Vela (Velika) Nozdra“, otok Kaprije (preuzmi PDF)

18. Prijedlog izmjena Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Šibensko-kninske županije za 2023. godinu(preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 19. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u RAR formatu  (preuzmi RAR)

 

 

Zapisnik o radu 18. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije