20. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 18.10.2012.

Predloženi DNEVNI RED

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2012. godinu (II.)

Izvjestitelj:Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2012. godinu

Izvjestitelj:Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

3. Izvještaj o provedbi razvojne strategije Šibensko-kninske županije (2011-2013. godina) za 2011. godinu

Izvjestitelj: Drago Matić, ravnatelj Razvojne agencije Šibensko-kninske županije

 

4. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma:

a) sidrište u uvali Jamina na otoku Murteru

b) sidrište u uvali Strunac na otoku Žutu

c) sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Studije opravdanosti davanja koncesije i procjene vrijednosti koncesije za:

a) sidrište u uvali Soline uz luku nautičkog turizma u Rogoznici

b) sidrište u uvali Mala Stupica na otoku Žirje

c) korištenje plaže ispred autokampa „Adriatik“ u Primoštenu

d) korištenje plaže ispred autokampa „Lovišća“, k.o. Jezera, Općina Tisno

e) korištenje plaže na predjelu Bristak u Tribunju

f) sidrište u uvali Jamina na otoku Murteru

g) sidrište u uvali Strunac na otoku Žutu

h) sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

6. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru:

a) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene-luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Soline uz luku nautičkog turizma u Rogoznici

b) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene-luku nautičkog turizma - sidrište u uvali Mala Stupica na otoku Žirje

c) u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa „Adriatik“, Općina Primošten

d) u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispreda autokampa „Lovišća“, k.o. Jezera, Općina Tisno

e) u svrhu gospodarskog korištenja plaže na predjelu Bristak u Tribunju, k.o. Tribunj

f) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Jamina na otoku Murteru 

g) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Strunac na otoku Žutu

h) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

7. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š27 i Š28) 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

8. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š36 i Š37)

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

9. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

Izvjestitelj: Ante Kulušić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

10. Prijedlog izmjena Plana (I.) rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2012. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

11. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Školskog odbora Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

12. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika Policijske uprave Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Ante Kulušić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

13. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Ante Kulušić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Šibensko-kninske županije o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i i socijalnu skrb

 

15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin o promjeni djelatnosti Ustanove radi usklađivanja s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Hrvatski ponos“ Knin o nepotpunom izvlaštenju nekretnina u korist Grada Knina

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb