Nastavak rada 20. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održat će se u ponedjeljak, 1. kolovoza 2016. godine s početkom u 09,00 sati u Gradskoj vijećnici u Šibeniku,Trg Republike Hrvatske 3., Šibenik.

 

Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog rješenja o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Izvjestitelj: Miroslav Zorić, predsjednik Mandatne komisije

 

2. Prijedlog rješenja o prestanku  mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Izvjestitelj: Miroslav Zorić, predsjednik Mandatne komisije

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izmjena i dopuna Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine 

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela  Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

6. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. godinu (III.)

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

7. Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća za 2015. godinu o provedbi „Plana gospodarenja otpadom u Šibensko-kninskoj županiji za razdoblje 2007. – 2015.“

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Šibensko-kninske županije u 2015. godini

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik

 

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2015. godinu

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik

 

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2016. godinu

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik

 

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Šibensko-kninske županije

Izvjestitelji:Zoran Smolić, Načelnik Stožera zaštite i spašavanja i Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

13. Prijedlog zaključka  o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2015. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

14. Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Šibensko-kninske županije

Izvjestitelji: Goran Pauk, župan i Ante Alfirev, tajnik Županijske skupštine

 

15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna:

    a) Statuta Tehničke škole Šibenik, Šibenik

    b) Statuta Srednje strukovne škole Šibenik 

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

16. Prijedlog odluke o osnivanju i pristupanju Udruzi za jadransko naslijeđe HERA

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

 

17. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta u Šibensko-kninskoj županiji

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

 

18. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke:

    a) o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa „Lovišća“, d.d. Jezera, Općina Tisno,

    b) o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na području Mulo Dvorine k.č. 7736 k.o. Zaton-Srima

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

19. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za produženje roka za izgradnju po Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru, Klasa: 934-01/13-01/53, Urbroj: 2182/1-06-13-1, od 23. rujna 2013. godine Marina Pirovac u Pirovcu

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

   

20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju:

    a) trgovačkom društvu JUMP TOURS d.o.o. iz  Zagreba i

    b) trgovačkom društvu DSR ADRIA SPORT iz Zagreba

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

21. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu:

    a) izgradnje i gospodarskog korištenja privezišta na otoku Krapnju na području Grada Šibenika

    b) gospodarskog korištenja plaže u uvali Gračina na k.č. 10044 u k.o. Tisno, Općina Tisno

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša:

    a) u zoni ušća rijeke Krke  (za polje Š27 i Š28)

    b) u zoni ušća rijeke Krke  (za polje Š33 i Š34)

    c) u zoni ušća rijeke Krke  (za polje Š35)

    d) u zoni ušća rijeke Krke  (za polje Š32)

    e) u zoni ušća rijeke Krke  (za polje Š47, Š48 i Š49)

    f) u zoni ušća rijeke Krke  (za polje Š7, Š8, Š9 i Š10)

    g) u zoni ušća rijeke Krke  (za polje Š45) i

    h) u zoni ušća rijeke Krke  (za polje Š46)

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

23. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene  plaže ispred hotelskog naselja Solaris na području Grada Šibenika

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

24. Prijedlog odluke o pristupanju Šibensko-kninske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013