Predloženi

DNEVNI RED

 

Uputa Ministarstva uprave za održavanje sjednica   (preuzmi PDF)

1. Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021.   godinu i projekcije za 2022 i 2023. godinu s prijedlogom Financijskog plana ŽUC-a za 2021. godinu i projekcije Financijskog plana za 2022. i 2023. godinu   (preuzmi PDF)

2. Prijedlog  odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu   (preuzmi PDF)

3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za  razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine   (preuzmi PDF)

4. Prijedlog programa javnih potreba:

    a) u kulturi Šibensko-kninske županije za 2021. godinu,   (preuzmi PDF)

    b) u sportu Šibensko-kninske županije za 2021. godinu i   (preuzmi PDF)

    c) u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2021. godinu   (preuzmi PDF)

5. Prijedlog Programa javnih potreba:

    a) iz područja zaštite okoliša i prirode Šibensko-kninske županije za 2021. godinu i   (preuzmi PDF)

    b) za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2021. godinu   (preuzmi PDF)

6. Prijedlog programa javnih potreba za područja zdravstva, socijalne skrbi, veteranske udruge i udruge sudionika i stradalnika Domovinskog rata na  području Šibensko-kninske županije za 2021. godinu   (preuzmi PDF)

7. Prijedlog odluke o prijenosu opreme u vlasništvo domova zdravlja   (preuzmi PDF)

8. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za područje Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

9. Prijedlog zaključka o produljenju razdoblja trajanja provedbe Master plana turizma Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o kreditnom zaduživanju radi   provedbe EU projekta „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku 2 „faza“   (preuzmi PDF)

11. Prijedlog odluka o izmjeni  i dopuni Odluke  o utvrđivanju granica lučkih područja   (preuzmi PDF)

12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Tratinska, otok Žirje   (preuzmi PDF)

13. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru:

    a) u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke u  Kapriju i   (preuzmi PDF)

    b) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma - sidrišta u uvali Kosirina, otok Murter   (preuzmi PDF)

14. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrišta istočno od  uvale Golubovac, otok Žut   (preuzmi PDF)

15. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu  koncesije na pomorskom dobra u svrhu:

    a)  gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma - sidrišta istočno od uvale Golubovac, otok Žut,   (preuzmi PDF)

    b) gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa “Adriatik”, Općina Primošten,   (preuzmi PDF)

    c) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Mirin, od uvala Kutlača do uvale Pišljivice u Grebaštici, Grad Šibenik,   (preuzmi PDF)

    d) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Nozdra Velika, otok Kaprije na području Grada Šibenika,   (preuzmi PDF)

    e) gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrišta Obinuš Mali, otok Mimonjak ispred čest. zem. 6117/11 K.O. Tisno na području Općine Tisno i   (preuzmi PDF)

    f) gospodarskog korištenja luke  posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Pinizel na otoku Žutu   (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 20. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu   (preuzmi ZIP)

Zapisnik o radu 19. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije