Predloženi

DNEVNI RED

 

 

1. Izvješće o  mirovanja mandata vijećnika  Gorana Šimića i početku mandata zamjenice vijećnika Ilijane Bilješko Štrus(preuzmi PDF)

2. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Šibensko-kninske županije za zaključivanje ugovora za nabavu 2023. godine(preuzmi PDF)

3. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije(preuzmi PDF)

4. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za usklađivanje Mreže javne zdravstvene službe(preuzmi PDF)

5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2023. godinu(preuzmi PDF)

6. Prijedlog III. izmjena Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2023. godinu i projekcije financijskog plana za 2024. i 2025 godinu(preuzmi PDF)

7. Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine(preuzmi PDF)

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva(preuzmi PDF)

9. Prijedlog Odluke o poništenju postupka izbora članova  Savjeta mladih Šibensko-kninske županije (preuzmi PDF)

10. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine(preuzmi PDF)

11. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu  koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg uzgajališta školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š 20), Grad Šibenik(preuzmi PDF)

12. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu  koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene - sidrište u uvali Vučigrađa, Općina Murter Kornati(preuzmi PDF)

13. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje kabelskog voda 10(20) kV od TS „PLITKA VALA” do TS „KAMP LOVIŠĆA”(preuzmi PDF)

14. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu korištenja infrastrukturnog objekta- tržnice i ribarnice u Tribunju(preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 20. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u RAR formatu (preuzmi RAR)


Poziv na 20. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 18. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije