Predloženi

DNEVNI RED

 

 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2023.godinu (II.) (preuzmi PDF)

2 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2023. godinu (II.)(preuzmi PDF)

3. Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije od1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine(preuzmi PDF)

4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama i nezavisnim vijećnicima Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za  razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine(preuzmi PDF)

5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o pripajanju domova zdravlja u Drniša i Kninu Domu zdravlja Šibenik i promjeni  naziva Doma zdravlja Šibenik(preuzmi PDF)

6. Prijedlog Zaključka o davanu prethodne suglasnosti ravnatelju Doma za starije osobe „Cvjetni dom“ za sklapanje ugovora za izvođenje radova na izgradnji požarnih  stubišta na  objektu  „Cvjetni dom“ Šibenik(preuzmi PDF)

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik na Odluku o dugoročnom kreditnom zaduživanju u svrhu provedbe projekata Regionalni centar kompetentnosti ARS MECHANICA(preuzmi PDF)

8. Prijedlog I. izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2023. godinu (preuzmi PDF)

9. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2023. godinu(preuzmi PDF)

10. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u školstvu Šibensko-kninske županije za 2023. godinu(preuzmi PDF)

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja na kat. čest. 6011, k.o. Šibenik u Šibeniku radi obavljanja ugostiteljsko-turističke djelatnosti(preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 21. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u RAR formatu (preuzmi RAR)


Poziv na 21. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 20. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Dnevni red i radni materijali s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije


27. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
26. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
25. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije