22. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 20.02.2013.

Predloženi DNEVNI RED

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Željko Burić, ravnatelj Opće bolnice ŠKŽ

 

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Oliver Ojdanić, ravnatelj Opće bolnice "Hrvatski ponos" Knin

 

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

Izvjestitelj: v.d. tajnika Ante Alfirev

 

8. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene-luku nautičkog turizma:

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

9. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru:

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

10. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru:

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj