Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. godinu (IV.)

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

2. Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu s prijedlogom Financijskog plana ŽUC-a za 2017. godinu i  projekcije za 2018. i 2019. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

3. Prijedlog  Odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2017. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

5. Prijedlog izmjena Plana (I.) rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2016. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

6. Prijedlog odluke o  izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

    a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2016. godini i

    b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2016. godini

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

7. Prijedlog Programa javnih potreba:

    a)  u kulturi Šibensko-kninske županije za 2017. godinu

    b) u sportu Šibensko-kninske županije za 2017. godinu

    c) udruga građana Šibensko-kninske županije za 2017. godinu i

    d) u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2017. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspored sredstava za 2016. godinu

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb        

 

9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta i Pročišćeni tekst Statuta Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb        

 

10. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Službeničkog suda u Šibensko-kninskoj županiji

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

11. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene:

    a) luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Tratica na otoku  Kakan („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/13) i

    b) luke nautičkog turizma – sidrišta u uvali Tratinska na otoku Žirje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/13)

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

13. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za:

    a) luku posebne namjene – luku nautičkog turizma  - sidrište ispred čest.zem. 13333 k.o. Murter – Betina u uvali Zmiščica na otoku Zminjaku – Općina Murter-Kornati i

    b) luku posebne namjene – luku nautičkog turizma  - sidrište ispred čest.zem. 835 k.o. Kornati-Sali u uvali Bizikovica, otok Žut – Općina Murter-Kornati

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

14. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja na kat.čest. 7750 k.o.Zaton – Raslina u Zatonu radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša:

    a) u zoni ušća rijeke Krke (za polje R04)

    b) u zoni ušća rijeke Krke (za polje R05 i R06)

    c) u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š32) i

    d) u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š33 i Š34)

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka:

    a) na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno

    b) na lokalitetu uvala Obinuš, Općina Tisno i

    c) na lokalitetu uvala Bisage, Općina Tisno      

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

17. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred hotelskog naselja Solaris na području Grada Šibenika

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

18. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja objekata odvodnje – kolektora Grada Šibenika

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti produženju roka za izgradnju po Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama na području Šibensko-kninske županije

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

21. Prijedlog odluke o načinu provedbe izmirenja obveza korisnika kredita iz programa kreditiranja razvitka poljoprivrede iz udruženih sredstava Ministarstva i Županije

Izvjestitelj: Višnja Marasović, v.d. pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj

 

22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izdavanje zadužnice Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo 

           

23. Prijedlog zaključka o potpisivanju IV. Aneksa Ugovora o koncesiji

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo 

 

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013