Predloženi

DNEVNI RED

 

 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2023. godinu (II.) (preuzmi PDF)

2 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2023. godinu (II.) (preuzmi PDF)

3. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2024. i projekcije financijskog plana za 2025. i 2026. godinu (preuzmi PDF)

4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Šibensko-kninske županije za zaključivanje ugovora za nabavu 2023. godine(preuzmi PDF)

5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Šibensko-kninske županije za provođenje postupaka javne nabave i sklapanje ugovora za nabavu medicinske opreme(preuzmi PDF)

6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Šibenik o preseljenju ordinacije opće/obiteljske medicine u Bilicama (preuzmi PDF)

7 Prijedlog I. izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2023. godinu(preuzmi PDF)

8. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za 2023. godinu(preuzmi PDF)

9. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2023. godinu(preuzmi PDF)

10. Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u školstvu Šibensko-kninske županije za 2023. godinu(preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 22. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u RAR formatu (preuzmi RAR)


Poziv na 22. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije