Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima ustanovljenim na području Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Višnja Marasović, v.d. pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj

 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog u svrhu izgradnje tlačnog cjevovoda, fekalnih kanala i podmorskog ispusta otpadnih voda:

    a) kao dijela kanalizacijskog sustava Srima-Vodice-Tribunj, Općina Tribunj i

    b) kao dijela kanalizacijskog sustava Srima-Vodice-Tribunj, Grad Vodice

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog u svrhu izgradnje  i korištenja stabilnog dizelskog agregata i signalnog kabela crpne stanice Ttribunj 1, k.o. Tribunj, Općina Tribunj

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za 2017. godinu

Izvjestitelj: Ante Alfirev, tajnik

 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Šibensko-kninske županije za 2017. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2017. – 2019. godine

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo 

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013