23. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 27.03.2013

Predloženi DNEVNI RED

Izvjestitelji: Goran Pauk, župan i Ante Alfirev, v.d. tajnika Izvjestitelji: Goran Pauk, župan i Ante Alfirev, v.d. tajnika Izvjestitelj: Ante Parat, ravnatelj ŽUC-a Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
Ravnatelji ustanova

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
Ravnatelji ustanova

6. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:
Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i
Damir Lučev. ravnatelj Javne ustanove

Izvjestitelj: Željko Šimunac. načelnik Stožera ZiS i
Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Izvjestitelji: Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik
Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Izvjestitelji: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Izvjestitelji: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Izvjestitelji: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

23. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:
Izvjestitelji: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

24. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja:
Izvjestitelji: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

26. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Školskih odbora osnovnih škola:
a) Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš
b) Osnovne škole Kistanje, Kistanje
c) Osnovne škole Murterski škoji, Murter
d) Osnovne škole Pirovac, Pirovac
e) Osnovne škole Vjekoslava Kaleba, Tisno
f) Osnovne škole Skradin, Skradin
g) Osnovne škole Primošten, Primošten
h) Osnovne škole Rogoznica, Rogoznica
i) Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, Knin
j) Osnovne škole Jakova Gotovca, Unešić
k) Osnovne škole Čista Velika, Čista Velika
l) Osnovne škole Krste Odaka, Drniš
m) Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Knin i
n) Osnovne škole Vodice, Vodice
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu,znanost, kulturu i šport
NAPOMENA: Prijedlog rješenja utvrdit će Odbor za izbor i imenovanja

27. Prijedlog rješenje o imenovanju članova Školskih odbora srednjih škola:
a) Gimnazije Antuna Vrančića, Šibenik
b) Prometno-tehničke škole Šibenik, Šibenik,
c) Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik,
d) Srednje škole Ivana Meštrovića, Drniš
e) Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, Knin
f) Statuta Tehničke škole, Šibenik
g) Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik
h) Srednje strukovne škole Šibenik, Šibenik,
i) Turističko-ugostiteljske škole, Šibenik
j) Medicinske i kemijske škole, Šibenik i
kl) Srednje škole Lovre Montija, Knin
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa
NAPOMENA: Prijedlog rješenja utvrdit će Odbor za izbor i imenovanja

Izvjestitelji: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj 30. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra: Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

Izvjestitelj: Josip Odak, predsjednik Odbora za nagrade i priznanja
NAPOMENA: Prijedlog odluke utvrdit će Odbor za nagrade i priznanja
Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj