Predloženi

DNEVNI RED

 

 

1. Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025 i 2026. godinu(preuzmi PDF)

2 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske  županije za 2024. godinu  (preuzmi PDF)

3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije za 2024. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine Šibensko-kninske županije izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Županijskoj skupštini (preuzmi PDF)

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Šibensko-kninske županije(preuzmi PDF)

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju „Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja zaštite okoliša i prirode Šibensko-kninske županije za 2022. godinu“ (preuzmi PDF)

6. Prijedlog Programa javnih potreba iz područja zaštite okoliša i prirode Šibensko-kninske županije za 2024. godinu(preuzmi PDF)

7. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2024. godinu(preuzmi PDF)

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije  - Priroda(preuzmi PDF)

9. Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba za područje zdravstva, socijalne skrbi,  veteranske udruge i udruge sudionika  i stradalnika Domovinskog  rata na području Šibensko-kninske  županije za 2022. godinu  (preuzmi PDF)

10. Prijedlog  Izmjene Programa javnih potreba za područje zdravstva, socijalne skrbi, veterane, sudionike i stradalnike Domovinskog rata na području Šibensko-kninske županije za 2023. godinu koje provode organizacije      civilnog društva(preuzmi PDF)

11. Prijedlog Programa javnih potreba za područje zdravstva, socijalne skrbi, veterane,  sudionike i stradalnike Domovinskog rata na području Šibensko-kninske županije za 2024. godinu koje provode organizacije civilnog društva (preuzmi PDF)

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o preuzimanju radnika, vozila i opreme te načinu korištenja prostora za potrebe obavljanja djelatnosti sanitetskog  prijevoza između domova zdravlja na području Šibensko-kninske županije i Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije (preuzmi PDF)

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Knin (preuzmi PDF)

14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije (preuzmi PDF)

15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti  na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja  Šibenik kojim je¸utvrđeno da Katarina Bilić Bujas, dr. med. dent. ispunjava uvjete za obavljanje privatne prakse u ordinaciji dentalne medicine u Šibeniku, Stipe Ninića 27 (preuzmi PDF)

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenta Šibensko-kninske županije za 2022. godinu (preuzmi PDF)

17. Prijedlog Zaključka o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Šibensko-kninske županije iznad minimalnog zakonskog standarda za 2022. godinu (preuzmi PDF)

18. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Šibensko-kninske županije iznad minimalnog zakonskog standarda za 2024. godinu (preuzmi PDF)

19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi  Šibensko-kninske županije za 2022. godinu (preuzmi PDF)

20. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi  Šibensko-kninske županije za 2024. godinu (preuzmi PDF)

21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2022. godinu (preuzmi PDF)

22. Prijedlog Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za  2024. godinu (preuzmi PDF)

23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Šibensko-kninske županije  za 2022. godinu (preuzmi PDF)

24. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Šibensko-kninske županije za 2024. godinu (preuzmi PDF)

25. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine  (preuzmi PDF)

26. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za 2025. godinu za područje Šibensko-kninske županije (preuzmi PDF)

27. Prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja sustava javnog navodnjavanja „Donje Polje – Jadrtovac za 2024. godinu (preuzmi PDF)

28. Prijedlog Odluke o visini i obavezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja „Donje Polje – Jadrtovac za 2024. godinu (preuzmi PDF)

29. Prijedlog Zaključak o donošenju Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije  Srednja Dalmacija (preuzmi PDF)

30. Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru (preuzmi PDF)

31. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg uzgajališta školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š20), Grad Šibenik (preuzmi PDF)

32. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Oluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene  - luke nautičkog turizma – Marina Pirovac u Pirovcu (preuzmi PDF)

33. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – sidrište u uvali Vučigrađa, Općina Murter Kornati (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 23. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u RAR formatu (preuzmi RAR)


Poziv na 23. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Dnevni red i radni materijali s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije


28. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
27. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
26. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
25. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije