Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2017. godinu (I.)

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Damir Lučev, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2016. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

4. Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2017. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

5. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Službeničkog suda u Šibensko-kninskoj županiji

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

6. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Ante Kulušić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

7. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju Izvješća župana Šibensko-kninske županije o aktiviranim jamstvima u 2016. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Marlena Foligl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

 

8. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca  2016. godine

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2016. godinu Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije

Predlagatelj: Upravno vijeće ŽUC-a

Izvjestitelj: Ante Parat, ravnatelj ŽUC-a

 

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Šibensko-kninske županije za 2016. godinu

Predlagatelj Savjet mladih ŠKĆ

Izvjestitelj: Ante Cigić,. predsjednik Savjeta mladih

 

11. Prijedlog odluke o dodjeli nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2017.  godini

Predlagatelj: Odbor za nagrade i priznanja

Izvjestitelj: Nediljko Dujić, predsjednik Odbora za nagrade i priznanja

 

12. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja elektroenergetskog objekta TS 10(20)0,42 kV „Kozarica-nova“ s priključnim 10(20) kV kabelskim vodom i dijelom 0,4 kV kabelskim vodom mreže

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

           

13. Prijedlog oduke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene-luku nautičkog turizma-sidrište ispred čest.zem. 13333 k.o. Murter-Betina u uvali Zmiščica na otoku Zminjaku – Općina Murter-Kornati

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

14. Prijedlog oduke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja na čest.zem. 6011 K.O. Šibenik, u Šibeniku radi obavljanja ugostiteljsko-turističke djelatnosti

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

15. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru:

    a) u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene-luku nautičkog turizma-sidrište ispred čest.zem. 835 k.o. Kornati-Sali u uvali Bizikovica, otok Žut – Općina Murter-Kornati i

    b) u svrhu gospodarskog korištenja na kat.čest. 7750 k.o.>Zaton-Raslina radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

16. Prijedlog odluke javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava:

    a) sidrišta na morskom akvatoriju ispred čest.zem.3226/33 k.o.  Tribunj - jugoistočna strana otoka Logorun – Općina Tribunj i

        Obavijest o namjeri davanja koncesije

    b) za luku posebne namjene –luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina

        Obavijest o namjeri davanja koncesije

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

17. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja ribe:

    a) u uvali Movar (za ribogojilišno polje 1) i

    b) u uvali Movar (za ribogojilišno polje 2)

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

20. Prijedlog odluke o minimalnim standardima, kriterijima,  mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspored sredstava za 2017. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

21. Prijedlog odluke o kriterijima,  mjerilima , načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i  troškova  ogrjeva korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored  sredstava za 2017. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

22. Prijedlog odluke o kriterijima,  mjerilima , načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanovama na području Šibensko- kninske županije u 2017. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

23. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

    a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2017. godini

    b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2017. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

24. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola:

    a) Statut Osnovne škole Pirovac, Pirovac,

    b) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš,

    c) Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Knin

Predlagatelj: Školski odbori

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola:  

    a) Izmjene i dopune Statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik,

    b) Izmjene i dopune Statuta Prometno-tehničke škole Šibenik, Šibenik,

    c) Izmjene i dopune Statuta Tehničke škole, Šibenik,

    d) Izmjene i dopune Statuta Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira, Knin

Predlagatelj: Školski odbori

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

26. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama  i dopunama Statuta Turističko-ugostiteljske škole Šibenik, Šibenik

Predlagatelj: Školski odbor

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

27. Mišljenje o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Pirovac

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj Ante Alfirev, tajnik

 

Zapisnik o radu 22. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 23. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013