Predloženi

DNEVNI RED

 

1.Prijedlog Zaključka o ispravci Zaključka o  davanju suglasnosti  na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja  Šibenik kojim je¸ utvrđeno da Katarina Bilić Bujas, dr. med. dent.  ispunjava uvjete za obavljanje privatne prakse u ordinaciji dentalne medicine u Šibeniku, Stipe Ninića 27(preuzmi PDF)

2.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o isplati dijela zadržane dobiti Zdravstvene ustanove Ljekarna Šibenik u Proračun Šibensko- kninske županije.(preuzmi PDF)

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu lokacijske dozvole za izgradnju brodogradilišta za tradicionalnu drvenu  brodogradnju u Murteru te produženje roka za izgradnju(preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 24. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u RAR formatu (preuzmi RAR)


Poziv na 24. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

 

 

Dnevni red i radni materijali s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije


25. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije