Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Šibensko-kninske županije(preuzmi PDF)

2 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva (preuzmi PDF)

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju „Izvješća o kakvoći kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2023. godini“ (preuzmi PDF)

4. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2024. godini (preuzmi PDF)

5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije  zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u 2024. godini(preuzmi PDF)

6. Prijedlog Odluke o  minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje  domova za starije osobe  na području Šibensko-kninske županije i raspodjeli sredstava u 2024. godini (preuzmi PDF)

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Šibensko-kninske županije  za 2022. godinu (preuzmi PDF)

8 Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine (preuzmi PDF)

9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2024. godini (preuzmi PDF)

10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2024. godini (preuzmi PDF)

11. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Šibensko-kninske županije (preuzmi PDF)

12 Prijedlog Dopune Programa javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za 2024. godinu. (preuzmi PDF)

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Šibenik (preuzmi PDF)

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu  gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma- sidrište u uvali Sabuni, otok Žut (preuzmi PDF)

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š38 i Š39))  (preuzmi PDF)

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š22)  (preuzmi PDF)

17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š25) (preuzmi PDF)

18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š34)  (preuzmi PDF)

19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesija na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š44) (preuzmi PDF)

20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o davanju  koncesije na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polja Š23, Š24, Š40, Š41, Š42 i Š43) i davanju suglasnosti za prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu  uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polja Š23, Š24, Š40, Š41, Š42 i Š43) (preuzmi PDF)

21. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Šibensko-kninske županije za razdoblje 2024. – 2028. godine (preuzmi PDF)

22. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru(preuzmi PDF)

Svi materijali za 25. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u RAR formatu (preuzmi RAR)


Poziv na 25. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

 

Dnevni red i radni materijali s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije


25. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije