Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2024.

    godinu (I.)(preuzmi PDF)

2  Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Šibensko-kninske županije za 2022. godinu (preuzmi PDF)

3. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Šibensko-kninske županije(preuzmi PDF)

4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti  na Statut Lučke uprave

    Šibensko-kninske županije(preuzmi PDF)

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa održavanja sustava javnog navodnjavanja

  „Donje Polje - Jadrtovac“ za 2024. godinu(preuzmi PDF)

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini i obavezi plaćanja naknade za

    navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja „Donje Polje - Jadrtovac“ za 2024.

    godinu(preuzmi PDF)

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća župana o aktiviranim jamstvima po Projektu kreditiranja

    poduzetnika Šibensko-kninske županije(preuzmi PDF)

Svi materijali za 26. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u RAR formatu (preuzmi RAR)


Poziv na 26. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Dnevni red i radni materijali s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije


28. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
27. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
26. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
25. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije