Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijeldog Izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2024.godinu (II.)(preuzmi PDF)

2 Prijedlog Oduke o pridruživanju Šibensko-kninske županije Savezu Alpe-Jadran(Alpe-Adriatic Alliance) (preuzmi PDF)

3. Prijedlog Izvješća o radu Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske  županije za 2023. godinu(preuzmi PDF)

4 Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2023. godinu. (preuzmi PDF)

5. Prijedlog I. izmjena Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2024. godinu i projekcije financijskog plana za 2025. i 2026. godinu(preuzmi PDF)

6. Izvješće o provedbi Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023. godinu (preuzmi PDF)

7. Dopis kojim se traži donošenje Odluke o isplati plaće u cijelosti radnicima Cesta Šibenik za vrijeme provedeno u štrajku(preuzmi PDF)

8. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade  Šibensko-kninske županije Ivici Tucku (preuzmi PDF)

9. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade  Šibensko-kninske županije Goranu  Ercegoviću (preuzmi PDF)

10. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba  Šibensko-kninske županije Gordani Birin (preuzmi PDF)

11. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba  Šibensko-kninske županije Josi Smoliću (preuzmi PDF)

12. Prijedlog Odluke o dodjeli Plakete Šibensko-kninske županije Društvu sportske rekreacije „Feel the Power“(preuzmi PDF)

13. Prijedlog Odluke o dodjeli  Plakete Šibensko-kninske županije Radio Ritmu (preuzmi PDF)

14. Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2023. godine (preuzmi PDF)

15. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu  gospodarskog  korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – sidrište u uvali Vučigrađa, Općina Murter Kornati i poništenju Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog  korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene – sidrište u uvali Vučigrađa, Općina Murter Kornati (preuzmi PDF)

16. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu  izgradnje i korištenja signalno – sigurnosnih uređaja za željezničko –   cestovni prijelaz „Mandalina“, Šibenik (preuzmi PDF)

17. Prijedlog Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  Šibensko-kninske županije (preuzmi PDF)

18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju „Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za 2023. godinu“(preuzmi PDF)

19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite  na području Šibensko-kninske županije u 2024. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 2024. – 2026. godine (preuzmi PDF)

20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju „Izvješća o stanju zaštite od požara na području Šibensko-kninske županije u 2023. godini“(preuzmi PDF)

21. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju „Izvješća o Provedbenom planu unaprjeđenja zaštite od požara za 2023. godinu“ (preuzmi PDF)

22 Prijedlog Zaključka o donošenju „Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od  požara za 2024. godinu“. (preuzmi PDF)

23. Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za 2024. godinu (preuzmi PDF)

24. Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2024. godinu(preuzmi PDF)

25. Prijedlog I. Izmjena Programa javnih potreba u školstvu  Šibensko-kninske županije za 2024. godinu (preuzmi PDF)

26. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu  Šibensko-kninske županije za 2024. godinu (preuzmi PDF)

27. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2024.  godini  (preuzmi PDF)

28 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2024. godini (preuzmi PDF)

29. Prijedlog  Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna  ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2024. godinu(preuzmi PDF)

30 Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o zakupu školske imovine. (preuzmi PDF)

 


Poziv na 27. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Dnevni red i radni materijali s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije


27. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
26. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
25. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije