Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2013. godinu (III.)

Izmjene i dopune

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdbolje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:
a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2013. godini
b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2013. godini
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

4. Prijedlog izmjena Plana (I.) rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

5. Prijedlog izmjena Plana (I.) rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2013.godinu
Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport.

 

6. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u športu Šibensko-kninske županije za 2013. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

7. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama i nezavisnih članovima Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za drugu polovicu 2013. godine

Izvjestitelj: Ante Alfirev. v.d. tajnika 

 

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

9. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za uzgajalište školjkaša na lokalitetu:

a) pod Tušćicom (kekine skale) Općina Tisno

Obavijest o namjeri davanja koncesije

b) jugoistočno od uvale Prosika k.o. Murtet-Betina, Općina Tisni

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru:

a) u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke krke (za polje Š19)

Zapisnik sa sjednice

b) u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke krke (za polje Š20)

Zapisnik sa sjednice

c) u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke krke (za polje Š35)

Zapisnik sa sjednice

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta:

a) Doma zdravlja Šibenik,

b) Doma zdravlja Drniš,

c) Doma zdravlja Knin

d) Ljekarne Šibenik

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća:

a) Doma zdravlja Šibenik o promjeni djelatnosti Ustanove i

b) Doma zdravlja Drniš o promjeni djelatnosti Ustanove

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja o Plana civilne zaštite Šibensko-kninske županije

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Zoran Smolić, načelnik Stožera zaštite i  spašavanja

Plan zaštite i spašavanja

Prilozi plana zaštite i spašavanja

Mobilizacija i aktiviranje stožera ZiS, pravnih osoba, redovnih službi  i djelatnosti

Plan civilne zaštite

Mobilizacija i aktiviranje zapovjedništva i postrojbi CZ

 

14. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja infrastrukturnog objekta - Zelene tržnice i ribarnice u Vodicama

 

15. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vjekoslava Kaleb, Tisno

 


Poziv na 3. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 2. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013