Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu s prijedlogom Financijskog plana ŽUC-a za 2018. godinu  i  projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije                                          

 

2. Prijedlog  Odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2018. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije                                          

 

3. Prijedlog Programa javnih potreba:

    a) u kulturi Šibensko-kninske županije za 2018. godinu,

    b) u sportu Šibensko-kninske županije za 2018. godinu,

    c) udruga građana Šibensko-kninske županije za 2018. godinu i

    d) u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2018. godinu

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Šibensko-kninske županije za 2018. godinu

Predlagatelj: Ante Cigić, predsjednik Savjeta mladih ŠKŽ

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Skradin, Skradin

Predlagatelj: Školski odbor

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za opterećivanje imovine:

    a) Osnovnoj školi Domovinske zahvalnost Knin,

    b) Osnovnoj školi Kistanje, Kistanje i

    c) Srednjoj školi Ivana Meštrovića, Drniš

Predlagatelj: Ravnatelji škola   

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

7. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na imenovanje načelnika Policijske uprave Šibensko-kninske

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Ante Rakić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja             

 

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu:

    a) uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š17 i Š18)

    b) gospodarskog korištenja sportsko-rekreacijskog centra Mandalina na lokaciji kat.čest.5998 k.o. Mandalina na području Grada Šibenika

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

9. Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma-sidrište Kakan-Borovnjaci, otok Kakan

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

10. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma-sidrište Kakan-Borovnjaci, otok Kakan

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

11. Prijedlog odlike o davanju suglasnosti za izmjenu lokacijske dozvole za izgradnju brodogradilišta  za tradicionalnu drvenu brodogradnju  u Murteru te produženje roka za izgradnju

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

12. Prijedlog odluke  o davanju suglasnosti  za ishođenje bankarske garancije Javnoj ustanovi razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije

Predlagatelj. Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Mira Lepur, ravnateljica JU razvojna agencija ŠKŽ

 

13. Prijedlog odluke o kupnji nekretnina

Predlagatelj. Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

14. Prijedlog zaključak o davanju suglasnosti na prijenos imovine

Predlagatelj. Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Zoran Belak, JU razvojna agencija ŠKŽ

 

15. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević,  pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i Ravnatelji ustanova

 

 

Poziv na 3. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 2. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije