Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Izvješće Mandatne komisije    (preuzmi PDF)

 

2. Izbor predsjednika Mandatne komisije

 

3. Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Šibensko-kninske Županije    (preuzmi PDF)

 

4. Izvješće o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine    (preuzmi PDF)

               

5. Izvješće o radu Župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine    (preuzmi PDF)

 

6 . Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Šibensko-kninske županije    (preuzmi PDF)

 

7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju zdravstvene  ustanove Opće bolnice Šibensko-kninske županije za 2020. godinu    (preuzmi PDF)

 

8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju zdravstvene  ustanove Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin    (preuzmi PDF)

 

9. Izvješće o radu i financijskom poslovanju zdravstvene  ustanove Doma zdravlja Šibenik    (preuzmi PDF)

 

10. Izvješće o radu i financijskom poslovanju zdravstvene  ustanove Doma zdravlja Drniš    (preuzmi PDF)

 

11. Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvene  ustanove Doma zdravlja Knin    (preuzmi PDF)

 

12. Izvješće o radu i financijskom poslovanju zdravstvene  ustanove Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije    (preuzmi PDF)

 

13. Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvene  ustanove  Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije    (preuzmi PDF)

 

14. Izvješće o radu i financijskom poslovanju zdravstvene  ustanove  Ljekarne Šibenik    (preuzmi PDF)

 

15. Izvješće o radu i financijskom poslovanju  zdravstvene  ustanove  Ljekarne Drniš    (preuzmi PDF)

 

16. Prijedlog Odluke o pripajanju Domova zdravlja u Drnišu i Kninu, Domu zdravlja Šibenik i promjeni naziva sjedišta Doma zdravlja Šibenik    (preuzmi PDF)

 

17.  Prijedlog Zaključka  o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta  Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik    (preuzmi PDF)

 

18.  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena Statuta Glazbene škole  Ivana Lukačića u Šibeniku    (preuzmi PDF)

 

19. Izvješće o provedenom postupku uvida u utrošak  financijskih sredstava doznačenih Zajednici sportova Šibensko-kninske županije iz Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu    (preuzmi PDF)

 

 

 

Svi materijali za 3. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu   (preuzmi ZIP)

 

Zapisnik o radu 2 sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije