Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog  Proračuna Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

Obrazloženje proračuna

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika

Opći dio - Prihodi

Opći dio - Rashodi

Opći dio - Račun financiranja

Poseban dio

Višak

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

2. Prijedlog  Odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

3. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

Izvjestitelj: Dijana Ercegović, pročelnica Upravnog odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

4. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

Izvjestitelj: Dijana Ercegović, pročelnica Upravnog odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

5. Prijedlog Programa javnih potreba udruga građana Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

Izvjestitelj: Dijana Ercegović, pročelnica Upravnog odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

Izvjestitelj: Dijana Ercegović, pročelnica Upravnog odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

7. Prijedlog Odluke o produljenju razdoblja trajanja provedbe Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011.-2013. godine

Izvjestitelj: Drago Matić, ravnatelj javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

 

8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lučkih područja

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

   

9. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene-luka nautičkog turizma-sidrište na lokalitetu:

a) uvala Pinizel na otoku Žutu

Obavijest
b) uvala Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina

Obavijest

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

10. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene športske luke Kaprije

Obavijest

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

      
11. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu     gospodarskog korištenja posebne namjene-brodogradilište u k.o.Murter Betina na području Općine Murter-Kornati

Obavijest

Zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj 


12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu  financiranja decentraliziranih funkcija u domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspored sredstava za 2013. godinu

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

     
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta:
a) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije,
b) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninska županija,
c) Ljekarne Drniš

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb


Poziv na 4. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 3. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013