Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog odluke o kriterijima za izračun i raspodjelu novčanih sredstava doznačenih iz Državnog proračuna za 2014. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

2. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2014. godinu

Izvjestitelj: Ante Alfirev. v.d. tajnika

 

3. Prijedlog odluke o  dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine

IZVJEŠĆE o radu župana od 01. srpanja do 31. prosinca 2013. godine

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama (ciljanim) V. Prostornog plana  Šibensko-kninske županije

SUGLASNOST Ministarstva na konačni prijedlog Prostornog plana

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Damir Lučev, ravnatelj JU Zavod za prostorno uređenje ŠKŽ

 

6. Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2014. godini

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

7. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Novica Ljubičić, zapovjednik CZ ŠKŽ i Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove 

 

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2013. godini

IZVJEŠĆE o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2013. godini

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

IZVJEŠĆE o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Šibensko-kninske županije za 2013. godinu

Izvjestitelji: Zoran Smolić, načelnik Stožera zaštite i spašavanja i Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i

                       

10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna:

      a) Statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik,

      b) Statuta Medicinske i kemijske škole Šibenik, Šibenik i

      c) Statuta Tehničke škole Šibenik, Šibenik

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa energetske  učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Šibensko-kninske županije 2012.-2014. godine za 2013. godinu

IZVJEŠĆE o provedbi programa energetske učinkovitosti u neposrednoj potro&ˇnji energije šibensko-kninske županije 2012.-2014. godine za 2013. godinu

Izvjestitelj: Marlena Foligl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

 

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

PLAN energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije šibensko-kninske županije za 2014. godinu

Izvjestitelj: Marlena Foligl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

 

13. Prijedlog zaključka o potpisivanju II. Aneksa Ugovora o prijenosu ugovora o koncesiji

Izvjestitelj: Marlena Foligl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo

 

14. Prijedlog odluke  o dodjeli  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu:

      a)  Izgradnje i korištenja stabilnog dizelskog agregata i signalnog kabela crpne stanice „Tribunj 1“,. k.o. Tribunj, Općina Tribunj 

          NALAZ I MIŠLJENJE - posebna upotreba - Općina Tribunj

      b)  Izgradnje trafostanice TS 10(20)/04kV “TRIBUNJ 11”, k.o. Tribunj, Općina Tribunj

          NALAZ I MIŠLJENJE - posebna upotreba - HEP

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

15. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu  koncesije na pomorskom dobru u svrhu:

      a) Gospodarskog korištenja plaže na području Mulo Dvorine k.č. 7736 k.o. Zaton-Srima

         OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru

         ZAPISNIK sa sjednice održane 05. veljače 2014.

      b) Korištenja luke posebne namjene – športske luke u Prvić Luci

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

NAPOMENA: Podtočka b) bit će dostavljena na klupe.

 

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti  za davanjem dijela koncesije na pomorskom dobru u potoncesiju:  

       a) Jadranskoj banci d.d.

       b) tvrtci Studenac d.o.o.

       c) tvrtci Rosana i Antonio d.o.o.

       d) tvrtci Veslo d.o.o.

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo promet i otočni razvoj

 

17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke za polje R04

ZAPISNIK sa sjednice održane 5. veljače 2014.

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

18. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru  u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na  lokalitetu:

        a) jugoistočno od uvale Prosika k.o.Murter-Betina, Općina Tisno

           ZAPISNIK o pregledu i ocjeni 05.02.2014.

        b) pod Tuščicom (Kekine skale), Općina Tisno

           ZAPISNIK o pregledu i ocjeni 05.02.2014.

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 


Poziv na 5. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 4. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013