Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023 i 2024. godinu     (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2022. godinu     (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog Programa javnih potreba za područja zdravstva, socijalne skrbi, veteranske udruge i udruge sudionika i stradalnika Domovinskog rata na  području Šibensko-kninske županije za 2022. godinu     (preuzmi PDF)

 

4. Prijedlog Programa javnih potreba  iz područja zaštite okoliša i prirode Šibensko-kninske županije za 2022. godinu     (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2022. godinu     (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije za 2022. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine Šibensko-kninske županije izabranih s liste grupe birača, zastupljenih u Županijskoj skupštini     (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za 2022. godinu     (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Šibensko-kninske županije za 2022. godinu     (preuzmi PDF)

 

9. Prijedlog Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2022. godinu     (preuzmi PDF)

 

10. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije za 2022. godinu i Projekcije financijskog plana za 2023. i 2024. godinu     (preuzmi PDF)

 

11. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za 2023. godinu za područje Šibensko-kninske županije     (preuzmi PDF)

 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Razvojne agencije Šibensko –kninske županije     (preuzmi PDF)

 

13. Prijedlog Zaključka o neprihvaćanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine na kat. čest. 884/1 upisane u Z.U. 1668 k.o. Sali      (preuzmi PDF)

 

14. Prijedlog  Odluke o  kreditnom zaduživanju Šibensko-kninske županije  radi provedbe projekta Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.  za „Sustav javnog navodnjavanja Donje Polje-Jadrtovac“     (preuzmi PDF)

 

15. Prijedlog  Rješenja o izboru Odbora za nagrade i priznanja     (preuzmi PDF)

 

16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti  na izmjene i dopune Statuta OŠ  Vodice     (preuzmi PDF)

 

17. Prijedlog  Zaključka o davanju suglasnosti Josipi Dičak Roguljić, dr. med. dent. spec. ortodoncije  za promjenu prostora obavljanja djelatnosti     (preuzmi PDF)

 

18. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Šibensko-kninske  županije za 2022. godinu     (preuzmi PDF)

 

19. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu     gospodarskog korištenja luke posebne namjene-brodogradilišta u Betini     (preuzmi PDF)

 

20. Prijedlog Zaključka o produljenju razdoblja trajanja provedbe Razvojne strategije   Šibensko-kninske županije     (preuzmi PDF)

 

 

Svi materijali za 5. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu   (preuzmi PDF)

 

Dnevni red i radni materijali s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije


28. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
27. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
26. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
25. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije