Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

   Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

   Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Tabelarni prikaz

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2013. godinu Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Ante Parat, ravnatelj ŽUC-a

 

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju:

    a) Izvješća o stanju zaštite od požara na području Šibensko-kninske županije u 2013. godini i

        Izvješće o stanju zaštite od požara

    b) Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2014. godinu

        Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara 

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik

 

4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na potpisivanje Dodatka VI. Ugovora o ulaganju u dopunski kapital Banke

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan 

 

5. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji između Šibensko-kninske županije (Republika Hrvatska) i Regione Marche (Republika Italija)

        Sporazum o suradnji (hrvatski jezik)

        Sporazum o suradnji (talijanski jezik)

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Ante Parat, ravnatelj ŽUC-a

 

7. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu:

    a) gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu i

        Zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda

    b) korištenja luke posebne namjene-športske luke Kaprije, k.o. Žirje

        Zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

8. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru:

    a) u svrhu gospodarskog korištenja benzinske postaje na predjelu Hramina u mjestu Murter,

        Obavijest o namjeri davanja koncesije

        Zapisnik sa sjednice održane 14. ožujka 2014.

    b) za uzgajalište školjaka na lokalitetu pod Tuščicom (Kekine skale), Općina Tisno,    

        Obavijest o namjeri davanja koncesije

    c) za uzgajalište školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika k.o. Murter – Betina, Općina Tisno i

        Obavijest o namjeri davanja koncesije 

    d) u svrhu uzgoja tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području Općine Murter-Kornati.

        Obavijest o namjeri davanja koncesije

        Zapisnik sa sjednice održane 20. ožujka 2014.

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

9. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

    a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2014. godini i

    b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2014. godini

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

10. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja:

    a) osnovnih škola Šibensko-kninske županije za 2014. godinu i

    b) srednjih škola Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

11. Prijedlog plana za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i športa

 

12. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Primošten

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 


Poziv na 6. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Zapisnik o radu 5. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013