Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2021. godinu (II.)     (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Šibensko – kninske županije za 2021. godinu (II.)     (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog Izmjene Plana (II) rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i  dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije  za 2021. godinu     (preuzmi PDF)

 

4. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke (II)  o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2021. godini     (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke (II) o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2021. godini     (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva  korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2021. godinu     (preuzmi PDF)

 

 

Svi materijali za 6. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu   (preuzmi PDF)

 

 

Dnevni red i radni materijali s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije


28. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
27. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
26. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
25. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije