Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog Zaključka o potrebi podnošenja prijedloga Odluke o raspisivanju referenduma o opozivu župana i zamjenika župana   (preuzmi PDF)

2. Prijedlog Odluke o refundaciji troškova održavanja 5. sjednice Županijske skupštine s racionalnim domjenkom u Primoštenu   (preuzmi PDF)

3. Izvješće o radu Župana za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021.   (preuzmi PDF)

4. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspodjeli sredstava u 2022. godini   (preuzmi PDF)

5. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini   (preuzmi PDF)

6. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2022. godini   (preuzmi PDF)

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Opće i veteranske bolnice Hrvatski ponos Knin   (preuzmi PDF)

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti ravnatelju Opće bolnice Šibensko-kninske županije za sklapanje ugovora   (preuzmi PDF)

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na promjenu djelatnosti koje obavlja Zdravstvena ustanova Ljekarna Šibenik   (preuzmi PDF)

11. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave   (preuzmi PDF)

12. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma – sidrišta u uvali Zamorašnji Međoš, otok Kaprije   (preuzmi PDF)

13. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma – sidrišta u uvali Dragišina, otok Žut   (preuzmi PDF)

14. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma – sidrišta u uvali Pinizel, otok Žut   (preuzmi PDF)

15. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma – sidrišta u uvali Zamorašnji Međoš, otok Kaprije   (preuzmi PDF)

16. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene luku nautičkog turizma – sidrišta u uvali Dragišina, otok Žut, Općina Murter-Kornati   (preuzmi PDF)

17. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Pinizel na otoku Žutu   (preuzmi PDF)

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Šibenik kojom je utvrđeno da Anita Vladović, dr.med. ispunjava uvjete za obavljanje privatne prakse u ordinaciji opće medicine u Primoštenu, Kamenar 2e   (preuzmi PDF)

19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Šibenik kojom je utvrđeno da Branka Milić,  dr. med. dent.  ispunjava uvjete za obavljanje privatne prakse u ordinaciji dentalne zdravstvene zaštite u Šibeniku, Bana Josipa Jelačića 74   (preuzmi PDF)

20. Prijedlog Zaključka o neprihvaćanju ponude za korištenje prava prvokupa nekretnine na kat. čest. 5192 upisane u Z.U. 2684 k.o. Šibenik   (preuzmi PDF)

21. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Izvješće župana o aktiviranim jamstvima po Projektu kreditiranja poduzetnika Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

22. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2021. godini   (preuzmi PDF)

23. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2022. godini   (preuzmi PDF)

24. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije za 2021. godinu   (preuzmi PDF)

25. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije u 2022. godini s financijskim učincima za razdoblje od 2022. do 2024. godine   (preuzmi PDF)

26. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Šibensko-kninskoj županiji   (preuzmi PDF)

27. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i zadaćama Županijske koordinacije za ljudska prava   (preuzmi PDF)

28. Prijedlog  Rješenja o imenovanju Županijske koordinacije za ljudska prava   (preuzmi PDF)

29. Prijedlog Zaključka o potrebi zakazivanja sjednice Županijske skupštine na temu - brza cesta Šibenik-Drniš-Knin   (preuzmi PDF)

 

Svi materijali za 7. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu   (preuzmi ZIP)

 

 

Dnevni red i radni materijali s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije


27. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
26. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
25. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17.Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije