Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2018. godinu (II.)   (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2018. godini i   (preuzmi PDF)

b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2018.   (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog izmjena Plana (I.) rashoda za nabavu proizv3edene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2018. godinu   (preuzmi PDF)                          

 

4. Prijedlog odluke o  izmjeni Odluke o osnivanju Razvojne agencije Šibensko-kninske županije   (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog odluka o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja:

a) luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Mirin, od uvale Kutlača do uvale Pišljivica u Grebaštici na  području Grada Šibenik   (preuzmi PDF)

b) luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Nozdra Velika, otok Karpije  na području Grada Šibenik   (preuzmi PDF)

c) luke posebne namjene  luke nautičkog turizma - sidrišta Obinuš Mali, otok Mimonjak ispred čest.zem. 6117/11 k.o. Tisno na području Općine Tisno   (preuzmi PDF)

d) luke posebne namjene luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Pinizel, otok Žut  na području Općine Murter-Kornati   (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u  svrhu gospodarskog korištenja  i postavljanja naprava za uzgoj tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području Općine Murter-Kornati   (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja   (preuzmi PDF)

 

 

Svi materijali za 8. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu (preuzmi ZIP)

 

Zapisnik o radu 7. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije