Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Šibensko-kninske županije za 2013. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

    Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna ŠKŽ za 2014. godinu 

    ŽUC - Polugodišnji izvještaj o izvršenju 2014. godinu

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

3. Prijedlog zaključaka o prihvaćanju izvješća o radu župana šibensko-kninske županije za razdoblje od 1.siječnja a do 30. lipnja 2014. godine

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan  

NAPOMENA: Materijal za ovu točku bit će dostavljen na klupe

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2007.-2015. godine

Izvjestitelj: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove 

 

5. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove i

                 Damir Lučev, ravnatelj Zavoda            

 

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Olympia u Vodicama

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanjem dijela koncesije na pomorskom dobru u potkoncesiju

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke za polje Š26

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

9. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-športske luke Zablaće, k.o. Donje Polje Zablaće

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

10. Prijedlog odluke o oduzimanju koncesije u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke (za polje Š1 i Š2)  

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

11. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja benzinske postaje na predjelu Hramina u mjestu Murter

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

12. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja:

 a) plaže na predjelu Podglavica k.o. Rogoznica i

        b) priveza u funkciji gospodarske djelatnosti uz poslovnu zonu Kruščica zapadno od „Vojnog nula“ na području k,.o. Rogoznica   

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

 

13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju Šibensko-kninske županije udruzi Hrvatske zajednice županija

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan  

 

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za  prostorno uređenje Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Damir Lučev, ravnatelj Zavoda

 

15. Prijedlog odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Anita Babačić Ajduk, ravnateljica JU

 

16. Prijedlog rješenja o razrješenju i  imenovanju mrtvozornika za područje Grada Vodica

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

17. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika: 

     a) za područje Grada Drniša

     b) za područje Grada Knina

     c) za područje Općine Promina i 

     d) za područje Općine Rogoznica

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

 

Mandat 2013.-2017.


Audio zapisi s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2013.-2017.
24. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
22. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
21. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
20. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
19. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
17. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
16. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
15. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
14. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
13. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
12. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
11. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
10. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
9. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
8. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
6. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
5. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
3. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije
2. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 25.07.2013
1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održana 01.07.2013