Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2018. godinu (III.)  (preuzmi PDF)

 

2. Prijedlog Proračuna Šibensko-kninske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu s prijedlogom Financijskog plana ŽUC-a za 2019. godinu  i  projekcije financijskog plana za 2020. i 2021. godinu  (preuzmi PDF)

 

3. Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Šibensko-kninske županije za 2019. godinu  (preuzmi PDF)

 

4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za  razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine  (preuzmi PDF)

 

5. Prijedlog Programa javnih potreba:

    a)  u kulturi Šibensko-kninske županije za 2019. godinu  (preuzmi PDF)

    b) u sportu Šibensko-kninske županije za 2019. godinu  (preuzmi PDF)

    c) u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2019. godinu  (preuzmi PDF)

 

6. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš  (preuzmi PDF)

 

7. Prijedlog programa javnih potreba:

    a) za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske  gorske službe spašavanja – Stanica Šibenik za 2019. godinu  (preuzmi PDF)

    b) u zaštiti okoliša i prirode Šibensko-kninske županije za 2019. godinu  (preuzmi PDF)

 

8. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna (VII) Prostornog plana Šibensko-kninske županije  (preuzmi PDF)

 

 

Svi materijali za 9. sjednicu Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u ZIP formatu (preuzmi ZIP)

 

Zapisnik o radu 8. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije