Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Ravnatelj: Kristijan Stipaničev, dr.med.spec.
Šibenik, Stjepana Radića 83
Telefoni:
centrala: 022/641-641,
ravnateljstvo: 022/641-901, fax: 022/641-262
e-mail: ravnateljstvo@bolnica-sibenik.hr
www.bolnica-sibenik.hr/

Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" - Knin

Ravnateljica: Tatijana Šipalo Lilić, dr. med.
Knin, Svetoslava Suronje 12
Telefoni:
centrala: 022/641-111
ravnateljstvo: 022/641-101; fax: 022/663-963
e-mail: bolnica@obhpknin.hr

Dom zdravlja Šibenik

Ravnatelj: Joško Jurić, dipl.oec.
Šibenik, Stjepana Radića 83
Tel: 022/334-421, 022/310-622, fax: 022/212-940
e-mail: dz-sibenik@si.t-com.hr

Dom zdravlja Drniš

Ravnatelj: Suzana Barešić, mag.sanit.ing., MBA
Drniš, Josipa Kosora 16
Tel i fax: 022/888-910
e-mail: dom.zdravlja.drnis@si.htnet.hr

Dom zdravlja Knin

Ravnatelj: Petar Čagalj, dr.med.
Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 1
Tel: 022/664-017; fax: 022/661-959, 022/664-043
e-mail: dom-zdravlja-knin@si.htnet.hr

Ljekarna Šibenik

Ravnatelj: Marija Mikelin, mag.pharm.
Šibenik, Stjepana Radića 56A
Tel i fax: 022/332-620
e-mail: uprava@ljekarna-sibenik.t-com.hr
www.ljekarna-sibenik.hr

Ljekarna Drniš

Ravnateljica: Ivana Cigić, mr. pharm.
Drniš, Poljana 4
Tel i fax: 022/886-133
e-mail: ljekarna.drnis@si.t-com.hr

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

Ravnateljica: Diana Dulibić, dipl.iur. 
Šibenik, Kralja Zvonimira 23
Tel i fax: 022/215-063
e-mail: diana.dulibic@zzjz-sibenik.hr
www.zzjz-sibenik.hr

Služba za ekologiju

Šibenik, Put groblja 6
Tel: 022/212-425, 022/212-430

e-mail: ekologija@zzjz-sibenik.hr

Služba za mentalno zdravlje

Šibenik, Prilaz tvornici 39
Tel i fax: 022/215-097
e-mail: ovisnosti.sibenik@email.t-com.hr

Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije

Ravnatelj: mr.sc. Tomislav Jukić
Šibenik, Karla Vipauca 8
Tel: 022/244-818, 022/244-420, fax: 022/334-479
e-mail: zzhmpsibenik@gmail.com

Dom za starije i nemoćne osobe "Cvjetni dom" Šibenik

Ravnatelj: Tomislav Ninić
Šibenik, Branitelja Domovinskog rata 2f
Tel: 022/311-888; fax: 022/337-490
e-mail: info@cvjetnidom.hr, sefracunovodstva@cvjetnidom.hr

Dom za starije i nemoćne osobe Knin

Ravnateljica: Cecilija Tolo
Knin, Kneza Domagoja br. 5
Tel / fax: 022/660-988
e-mail: dom.za.st.nem.osobe.knin@si.t-com.hr

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

Ravnatelj: Jadranka Fržop
Šibenik, Draga 14
Tel: 022/219-852; fax: 022/219-863
e-mail: jadranka.frzop@luskz.hr

Županijska uprava za ceste

Ravnatelj: Ante Parat
Šibenik, Velimira Škorpika 27
Tel: 022/311-130, fax: 022/311-141
e-mail: uprava-za-ceste@si.htnet.hr

Ceste Šibenik d.o.o.

Direktor: Zoran Škugor, dipl.oec.
Šibenik, Velimira Škorpika 27
Tel: 022/888-780, fax: 022/ 888-790
e-mail: ceste-sibenik@si.t-com.hr

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Ravnatelj: Mira Lepur
Šibenik, Velimira Škorpika 6
Tel: 022/217-113, 022/200-473, fax: 022/217-114
e-mail: rra@rra-sibenik.hr 
www.rra-sibenik.hr

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije

Ravnatelj: Damir Lučev, dipl. ing. arh.
Šibenik, Vladimira Nazora 14
Tel: 022/217-255, fax: 022/217-256
e-mail: zavod-za-prostorno-uredjenje@si.htnet.hr

Turistička zajednica Šibensko-kninske županije

Direktorica: Željana Šikić
Šibenik, Fra. Nikole Ružića b.b.
Tel: 022/219-072, fax: 022/212-346
e-mail: info@dalmatiasibenik.hr
www.dalmatiasibenik.hr

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko–kninske županije – PRIRODA

Ravnateljica: Anita Babačić Ajduk, dipl.ing.bio.
Šibenik, Prilaz tvornici 39/2
Tel: 022/218-462, fax: 022/218-331
e-mail: ababacic@zpv-sibenik.hr
zasticenapodrucja.com/hr/sibensko-kninska/

ALUTECH - Razvojno inovacijski centar

Ravnatelj: Zoran Belak, dopl.oec.
Šibenik, Velimira Škorpika 6
Tel: 022/219-072, fax: 022/212-346
e-mail: info@alutech.hr
www.alutech.hr