Pisarnica Šibensko-kninske županije
E-mail: pisarnica@skz.hr

Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose
Telefon: 022 / 460-701
Fax: 022 / 460-750
E-mail: agnesa.filipovic.grcic@skz.hr
E-mail: zupan@skz.hr

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu
Telefon: 022/ 460-722
Fax: 022 / 460-755
E-mail: proracun-skz@skz.hr

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu,  sport i nove tehnologije
Telefon: 022 / 460-707
Fax: 022 / 460-756
E-mail: prosvjeta@skz.hr

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata
Telefon: 022 / 460-733
Fax: 022 / 460-757
E-mail: zdravstvo@skz.hr

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove
Telefon: 022 / 460-737
Fax: 022 / 460-758
E-mail: gospodarstvo@skz.hr

Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni razvoj
Telefon: 022 / 460-741
Fax: 022 / 460-752
E-mail: pomorstvo@skz.hr

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove
Telefon: 022 / 460-748
Fax: 022 / 460-754
E-mail: okolis.komunalno@skz.hr

Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove
Telefon: 022 / 460-782
Fax: 022 / 460-755
E-mail: opca.uprava@skz.hr

Služba za unutarnju reviziju
Telefon: 022 / 460-743
Fax: 022 / 460-755
E-mail: hrvojka.bacic@skz.hr