Ured župana
Telefon: 022 / 460-701
Fax: 022 / 460-750
E-mail: senka.bilac@skz.hr
E-mail: zupan@skz.hr 
E-mail pisarnice: pisarnica@skz.hr 

Stručna sluba skupštine i župana - Tajništvo
Telefon: 022 / 460-720
Fax: 022 / 460-753
E-mail: tajnistvo@skz.hr

Upravni odjel za proračun i financije
Telefon: 022/ 460-722
Fax: 022 / 460-755
E-mail: proracun-skz@skz.hr

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
Telefon: 022 / 460-729
Fax: 022 / 460-756
E-mail: prosvjeta@skz.hr

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Telefon: 022 / 460-733
Fax: 022 / 460-757
E-mail: zdravstvo@skz.hr

Upravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 022 / 460-737
Fax: 022 / 460-758
E-mail: gospodarstvo@skz.hr

Upravni odjel za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj
Telefon: 022 / 460-741
Fax: 022 / 460-752
E-mail: pomorstvo@skz.hr

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
Telefon: 022 / 460-748
Fax: 022 / 460-754
E-mail: okolis.komunalno@skz.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Telefon: 022 / 342-777
Fax: 022 / 342-790
E-mail: uredjenje.gradnja@skz.hr

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
Telefon: 022 / 460-737
Fax: 022 / 460-758
E-mail: poljoprivreda@skz.hr

Upravni odjel za opće poslove
Telefon: 022 / 244-270
Fax: 022 / 244-272
E-mail: opca.uprava@skz.hr

Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke poslove
Telefon: 022 / 244-205
Fax: 022 / 244-205
E-mail: zajednicki.poslovi@skz.hr

Služba za unutarnju reviziju
Telefon: 022 / 460-743
Fax: 022 / 460-755
E-mail: hrvojka.bacic@skz.hr