Etičkim kodeksom službenika i namještenika Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvrđuju se pravila ponašanja službenika i namještenika Šibensko-kninske županijei etička načela na temelju kojih postupaju službenici i namještenici prilikom obavljanja službene dužnosti

PREGLED DOKUMENATA: