Evidencija prijevoznika otpada, posrednika otpada, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta

Evidencija prijevoznika otpada, posrednika otpada, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta sadrži podatke o osobama koje obavljaju djelatnost prijevoza otpada, posredovanja u gospodarenju otpadom, trgovanja otpadom i sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu.

U Evidenciju se upisuje pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja podnese zahtjev za upis putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Registar) ili pisanim putem.

Upis u Evidenciju obavlja Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije prema adresi sjedišta podnositelja zahtjeva.

 

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove će brisati iz Evidencije upisanu osobu kad:

1. zaprimi obavijest pravne ili fizičke osobe – obrtnika upisane u Evidenciju da prestaje obavljati djelatnost ili na drugi način utvrdi prestanak obavljanja djelatnosti ili

2. utvrdi da pravna ili fizička osoba – obrtnik nije izvršio propisanu obvezu iz stavka 6. točke 1. članka 47.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjeve za upis u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta, podnosi se elektronskim putem te je isti dostupan na mrežnoj stranici Šibensko-kninske županije - Zahtjev za upis u Očevidnik za obavljanje gospodarenja otpadom

 

Nakon kreiranja zahtjeva iz aplikacije potrebno je preuzeti zahtjev za ispis u PDF-u, ispisati ga, potpisati i poslati poštom zajedno sa svim pripadajućim prilozima koji su navedeni u zahtjevu.

Ovjereni zahtjev zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom dostavlja se pisanim putem na adresu:

Šibensko-kninska županija

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove

Trg Pavla Šubića I br. 2

22000 Šibenik

 

Upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna može se platiti državnim biljezima ili uplatnicom sa sljedećim podacima:

 

Model: HR 68

IBAN primatelja: HR4323900011800015002

Poziv na broj odobrenja: 5304-OIB uplatitelja

Opis plaćanja: Upravna pristojba za upis u Očevidnik oporabitelja

 

AŽURIRANJE PODATAKA

U svrhu održavanja ažurnih podataka u Evidenciji prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta, osoba upisana u Evidenciju dužna je:

1. jednom godišnje potvrditi namjeru obavljanja djelatnosti u narednoj godini,

2. u slučaju izmjene podataka na temelju kojih je upisana u Evidenciju izmijeniti podatke u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

 

NAČIN POTVRĐIVANJA NAMJERE OBAVLJANJA DJELATNOSTI U NAREDNOJ GODINI

potrebno je otvoriti pripadajuću Evidenciju (do uspostave Evidencije potrebno je otvoriti pripadajući Očevidnik) na poveznici

 

Očevidnik prijevoznika 

Očevidnik posrednika 

Očevidnik trgovca 

Očevidnik reciklažnih dvorišta 

 

1.            kliknuti ikonu plave boje s natpisom “Produži“ u gornjem desnom kutu popisa,

2.            popuniti obrazac sa svim relevantnim podacima (obavezno popuniti tip očevidnika i broj upisa u očevidnik) i spremiti podatke.

Provedbom navedenog postupka produženje upisa u očevidnik provest će se automatski.