Geoinformacijski sustav pomorskog dobra

Geoinformacijski sustav pomorskog dobra

Šibensko-kninska županija u svrhu transparentnosti te dostupnosti i točnosti svih informacija koje se tiču upravljanja pomorskim dobrom kao iznimno vrijednim prirodnim resursom izradila je Geoinformacijski sustav pomorskog dobra. Radi omogućavanja uvida i korištenja podataka o pomorskom dobru i koncesijama sustav je javno dostupan svim građanima putem aplikacije https://skz.atlas14.com/

 

Riječ je o efikasnom alatu koji na jednom mjestu objedinjuje podatke o:

- granicama pomorskog dobra (utvrđene i prijedlozi)

- koncesijama na pomorskom dobru (županijskog i državnog značaja)

- lučkim područjima (luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene)

 

 

 

Dokumenti


Statut županije
Poslovnik županije
Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
Proračun Šibensko-kninske županije
Prostorni plan Šibensko-kninske županije
Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine
1153 Zaštita okoliša - Objave akata
Geoinformacijski sustav pomorskog dobra
Provedbeni program Šibensko-kninske županije
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove - Zahtjevi i akti
Master plan turizma Šibensko-kninske županije
Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom na području Šibensko-kninske županije
Operativni plan razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije
Smjernice za izradu procjena rizika Šibensko-kninske županije
Energetska učinkovitost Šibensko-kninske županije
STUDIJA "Kratki lanci opskrbe hranom kao temelj održivog razvoja Šibensko-kninske županije"
Ostali projekti
Plan razvoja ŠKŽ
Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2020.
Program mjera za sprječavanje šteta od divljači
Program potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije 2021. - 2023.g.
Upisnik izdanih dozvola za županijske autobusne linije
Obalni plan Šibensko-kninske županije
Etički kodeks
Pravilnici i ostali dokumenti
Plan ravnopravnosti spolova