Temeljem članka 13. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011.) obavještavamo da župan Šibensko-kninske županije ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Šibensko-kninska županija kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. stavak1. točka 2. Zakona.

Izmjene Plana nabave za 2021.g.

VAŽEĆE     Datum objave: 19.07.2021

PLAN NABAVE ZA 2021.g.

VAŽEĆE     Datum objave: 12.01.2021

PLAN NABAVE ZA 2020.g.

VAŽEĆE     Datum objave: 20.03.2020

PLAN NABAVE ZA 2019.g.

VAŽEĆE     Datum objave: 19.03.2020

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

VAŽEĆE     Datum objave: 15.03.2019

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

VAŽEĆE     Datum objave: 11.07.2018

PLAN NABAVE ZA 2018.g.

VAŽEĆE     Datum objave: 14.02.2018

PLAN NABAVE ZA 2017.g.

VAŽEĆE     Datum objave: 24.10.2017

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

VAŽEĆE     Datum objave: 04.03.2016

PLAN NABAVE ZA 2016.g.

VAŽEĆE     Datum objave: 04.03.2016

PLAN NABAVE ZA 2015.g.

VAŽEĆE     Datum objave: 09.02.2015

PLAN NABAVE ZA 2014.g.

VAŽEĆE     Datum objave: 03.02.2014