Nacionalni park KRKA

Smješten je na području Šibensko - kninske županije, a obuhvaća površinu od 111 km2 uz tok Krke: dva kilometra nizvodno od Knina do Skradina i donji tok Čikole. Rijeka Krka izvire u podnožju Dinare kraj Knina.


S potopljenim dijelom ušća duga je oko 72 km. Ukupna površina njezinog porječja je 2.088 km2. Srednji godišnji protok preko Skradinskog buka je 55 m3/s, a za jačih kiša u zaleđu naraste i preko 350 m3/s. Sa svojih sedam sedrenih slapišta: Bilušića buk (22,4 m), Ćorića buk ili Brljan (15,5 m), Manojlovački slapovi (niz slapova visine 59,6 m s glavnom stepenicom od 32 m), Rošnjak (8,4 m), Miljacka slap (23,8 m), Roški slap (25,5 m) i Skradinski buk (17 stepenica ukupne visine 45,7 m), i ukupnim padom od 242 m Krka je prirodni i krški fenomen.
Sedra, odnosno iz vode istaloženi vapnenac, koji izgrađuje sedrene pragove, pokrivače, brade, zastore i druge geomorfološke oblike, temeljni je fenomen i okosnica današnje hidrogeološke i pejzažne slike NP. Slapišta su biodinamičke tvorevine, koje stalnim osedravanjem rastu i danas "živa sedra".

Javna ustanova Nacionalni park Krka
Trg Ivana Pavla II br. 5
HR-22000 Šibenik
Tel. +385 (22) 217 720
Fax: +385 (22) 336 836
Web: www.npkrka.hr