Nagrade su:
  • Nagrada Šibensko-kninske županije
  • Grb Šibensko-kninske županije
  • Plaketa Šibensko-kninske županije
Ove nagrade mogu se dodjeljivati i posmrtno.

Priznanje županije se dodjeljuje u obliku:
  • Proglašenja počasnim građaninom Šibensko-kninske županije

Nagrada Šibensko-kninske županije
Nagrada Šibensko-kninske županije dodjeljuje se osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi ili drugih djelatnosti posebno značajnih za Šibensko-kninsku županiju, kada se ocjeni da je odnosna osoba sve svoje mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla neprocjenjive rezultate u odnosnoj oblasti i značajne za županiju.
Iznimno, kada se radi o naročito značajnom doprinosu, ova nagrada se može dodijeliti pojedinoj osobi u obliku Nagrade za životno djelo Šibensko-kninske županije.


Grb Šibensko-kninske županije
Grb Šibensko-kninske županije dodjeljuje se građanima županije, Republike Hrvatske ili drugih zemalja za naročite zasluge u oblasti općeg razvoja demokracije i napretka čovječanstva.


Plaketa Šibensko-kninske županije
Plaketa Šibensko-kninske županije dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama za određeni stupanj uspješnosti u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenju djelatnosti posebno značajnih za šibensko-kninsku županiju.

Priznanje proglašenjem počasnog građanina Šibensko-kninske županije
Počasnim građaninom Šibensko-kninske županije može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji svojim znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno doprinese napretku i ugledu Šibensko-kninske županije, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva. Počasnim građaninom ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području županije.

Postupak dodjele nagrade ili priznanja
Županijska skupština na prijedlog Odbora za nagrade i priznanja, donosi odluku o nagradama i priznanjima, glasovanjem o svakom prijedlogu pojedinačno, bez prethodne rasprave.

Nagrade i priznanja dodjeljuju se povodom Dana Županije, a uručuje ih predsjednik Skupštine i župan, na svečanoj sjednici koja se održava u čast Dana Županije. Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, nagrada ili priznanje može se dodijeliti i uručiti i drugom prilikom. Istu nagradu ili priznanje istoj osobi može se dodijeliti samo jedanput. Dobitnik jedne nagrade ili priznanja ne može u istoj godini dobiti i neku drugu nagradu ili priznanje županije.

 

DODIJELJENE NAGRADE I PRIZNANJA ŠIBENSKO-KNNSKE ŽUPANIJE