Savjet mladih Šibensko-kninske županije
Savjet mladih Šibensko-kninske županije osnovan je Odlukom Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 30. ožujka 2010. godine, a konstituiran je 8. rujna 2010. godine.
Savjet mladih Šibensko-kninske županije savjetodavno je tijelo koje teži aktivnom uključivanju mladih u javni život na području Šibensko- kninske županije.
Savjet ima ukupno 9 članova životne dobi od 15 do 29 godina, s prebivalištem na području Šibensko-kninske županije.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:
- raspravlja o pitanjima značajnima za rad savjeta mladih,
- raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koja su od interesa za mlade
- predlaže Županijskoj skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih
- predlaže Županijskoj skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređenje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja,
- daje mišljenje Županijskoj skupštini prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređenje položaja mladih,
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe Županijskog  programa djelovanja za mlade,
- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
- predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
- potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
- predlaže Županijskoj skupštini financijski plan radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih,
- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Zašto se obratiti Savjetu mladih?
Da bi Savjet mogao što bolje raditi, potrebno nam je znati koji su problemi i želje mladih. Bez kontakta s mladima rad Savjet bit će samo formalnost.
Potrudit ćemo se da prijedlozi i primjedbe dođu do nadležnih osoba.

Kontakt: savjet.mladih@sibensko-kninska-zupanija.hr