Obalni plan Šibensko-kninske županije

Obalni plan Šibensko-kninske županije

 

 

 

 

Jačanje otpornosti obalnog područja je postao važan cilj za Mediteran, gdje su obale oduvijek bile poželjne za život i provođenje slobodnog vremena.

Tijekom zadnjih nekoliko desetljeća u Šibensko-kninskoj županiji obalna je urbanizacija uvelike rezultirala pritiskom na prostor, vodne resurse, te održivi razvoj općenito. Rastuća urbanizacija obala je tipična za Mediteranske zemlje gdje privlačnost obale dovodi do povećane izgradnje radi naseljavanja, a posebice radi turizma. Gradnja uz obalu je sve više izložena djelovanju mora, što je zabrinjavajuće, pogotovo kad se u obzir uzme porast razine mora uslijed klimatskih promjena.

S ciljem ublažavanja ovakvih problema i jačanja obalne otpornosti, krenulo se u izradu Obalnog plana za Šibensko-kninsku županiju.

Plan je izrađen u skladu s člankom 18. Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem (IUOP) Mediterana, koji poziva na izradu takvih planova.

 

Obalni plan ima za cilj održivi razvoj obale, ali se također snažno fokusira na prilagođavanje klimatskim varijabilnostima i promjenama. Plan se prvenstveno odnosi na prostorno planiranje, upravljanje vodama i zaštitu obale, ali i na regionalni razvoj i upravljanje biološkom raznolikošću.

Tijekom izrade Plana održavale su se radionice gdje su lokalni dionici raspravljali i dogovorili se o budućoj viziji obale Šibensko-kninske županije. Utjecaj Plana na svijest javnosti se očituje i interesom koji je iskazan diljem Mediterana prilikom prezentacije Plana na mnogim nacionalnim i međunarodnim konferencijama i radionicama. Mnoge obalne regije su shvatile potrebu za sustavnim pristupom povećanju otpornosti obale i ovaj Plan predstavlja ogledni primjer koji se treba slijediti.

Plan je dovršen u rujnu 2015. godine te će se uključiti u lokalne prostorne planove, strategiju regionalnog razvoja i druge dokumente. Plan nudi niz preporuka, ali i otvara brojna pitanja, posebno s obzirom na klimatske promjene koje stvaraju dodatnu neizvjesnost.

 

PREGLED DOKUMENATA: