Obalni plan Šibensko-kninske županije

Obalni plan Šibensko-kninske županije

 

 

 

 

Jačanje otpornosti obalnog područja je postao važan cilj za Mediteran, gdje su obale oduvijek bile poželjne za život i provođenje slobodnog vremena.

Tijekom zadnjih nekoliko desetljeća u Šibensko-kninskoj županiji obalna je urbanizacija uvelike rezultirala pritiskom na prostor, vodne resurse, te održivi razvoj općenito. Rastuća urbanizacija obala je tipična za Mediteranske zemlje gdje privlačnost obale dovodi do povećane izgradnje radi naseljavanja, a posebice radi turizma. Gradnja uz obalu je sve više izložena djelovanju mora, što je zabrinjavajuće, pogotovo kad se u obzir uzme porast razine mora uslijed klimatskih promjena.

S ciljem ublažavanja ovakvih problema i jačanja obalne otpornosti, krenulo se u izradu Obalnog plana za Šibensko-kninsku županiju.

Plan je izrađen u skladu s člankom 18. Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem (IUOP) Mediterana, koji poziva na izradu takvih planova.

 

Obalni plan ima za cilj održivi razvoj obale, ali se također snažno fokusira na prilagođavanje klimatskim varijabilnostima i promjenama. Plan se prvenstveno odnosi na prostorno planiranje, upravljanje vodama i zaštitu obale, ali i na regionalni razvoj i upravljanje biološkom raznolikošću.

Tijekom izrade Plana održavale su se radionice gdje su lokalni dionici raspravljali i dogovorili se o budućoj viziji obale Šibensko-kninske županije. Utjecaj Plana na svijest javnosti se očituje i interesom koji je iskazan diljem Mediterana prilikom prezentacije Plana na mnogim nacionalnim i međunarodnim konferencijama i radionicama. Mnoge obalne regije su shvatile potrebu za sustavnim pristupom povećanju otpornosti obale i ovaj Plan predstavlja ogledni primjer koji se treba slijediti.

Plan je dovršen u rujnu 2015. godine te će se uključiti u lokalne prostorne planove, strategiju regionalnog razvoja i druge dokumente. Plan nudi niz preporuka, ali i otvara brojna pitanja, posebno s obzirom na klimatske promjene koje stvaraju dodatnu neizvjesnost.

 

PREGLED DOKUMENATA:

Dokumenti


Statut županije
Poslovnik županije
Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
Proračun Šibensko-kninske županije
Prostorni plan Šibensko-kninske županije
Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine
1324 Zaštita okoliša - Objave akata
Geoinformacijski sustav pomorskog dobra
Provedbeni program Šibensko-kninske županije
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove - Zahtjevi i akti
Master plan turizma Šibensko-kninske županije
Masterplan prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija
Mreža županijskog linijskog prijevoza putnika
Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom na području Šibensko-kninske županije
Operativni plan razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije
Smjernice za izradu procjena rizika Šibensko-kninske županije
Energetska učinkovitost Šibensko-kninske županije
STUDIJA "Kratki lanci opskrbe hranom kao temelj održivog razvoja Šibensko-kninske županije"
Ostali projekti
Plan razvoja ŠKŽ
Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2020.
Program mjera za sprječavanje šteta od divljači
Program potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije 2021. - 2023.g.
Upisnik izdanih dozvola za županijske autobusne linije
Obalni plan Šibensko-kninske županije
Etički kodeks
Pravilnici i ostali dokumenti
Plan ravnopravnosti spolova