Obavijest o radnom vremenu za rad sa strankama i uredovnim danima u upravnim tijelima ŠKŽ


RADNO VRIJEME: 7:30 - 15:30
DNEVNI ODMOR: 10:30 - 11:30


RAD SA STRANKAMA
PONEDJELJAK  -  PETAK 8:00 - 13:00

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove
RAD SA STRANKAMA

Trg Pavla Šubića I/2
UTORAK I ČETVRTAK
8:00 – 13:30

Kralja Zvonimira 16
PONEDJELJAK I PETAK
8:00 – 13:30

Ispostava Knin
UTORAK I ČETVRTAK 8:00 - 13:00

Ispostava Drniš
PONEDJELJAK I PETAK
8:00 – 13:30

Ispostava Rogoznica
PONEDJELJAK I PETAK
8:00 – 13:00

 Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove
UREDOVNI DANI

MATIČNI URED SKRADIN
PONEDJELJAK I ČETVRTAK
RAD SA STRANKAMA: 8:00 - 13:00


MATIČNI URED TISNO
UTORAK I PETAK
RAD SA STRANKAMA: 8:00 - 13:00

PREGLED DOKUMENATA: