Odluka o postupanju Upravnih tijela ŠKŽ, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, te trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalne odgovornosti

PREGLED DOKUMENATA: