Odluka o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama zbog COVID-19